128. Jørgen Christoffersen Kok &
129. Else Lorentzdatter


Trolovelse - Jørgen og 1. kone Karen.
Amt: Maribo    Sogn: Nebbelunde    År: 1742   Kilde: CD - rom: Nebbelund.doc

Nr. Dato/ år Mandens navn Kvindens navn Tilstedeværende Bemærkninger
 

1742
Domin: 3 Adv: = 16 December

Trol: Blev Jørgen Christophersen Kok og Karen Hans Daatter Trolovede til hver andre.

 

 

Vielse - Jørgen og 1. kone Karen.

Nr. Dato/ år Mandens navn Kvindens navn Tilstedeværende Bemærkninger
 

1743
Domin: 1 post Epiph: = 13 Januar

Cop: Bleve Jørgen Christophersen Kok og Karen Hans Daatter Ægteviede udi Nebbelunde Kirke.

 

 


Vielse
Amt________________  Sogn____________________  År________-________  Kort nr. ______-___________-______ Side_____/______

Nr. Dato/ år Mandens navn Kvindens navn Tilstedeværende Bemærkninger
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketælling 1787

 

Maribo, Fuglse, Sædinge, Seddinge Bye, , , 10, FT-1787 (Jørgens kone og hendes 3. mand + børn)

 1. Mads Hansen, 30, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer,
 2. Else Lorenzdatter, 42, Gift, Madmoder, ,
 3. Hans Madsen, 3, Ugift, Deres Søn, ,
 4. Christen Jørgensen, 17, Ugift, Konens Søn af 2. Ægteskab, ,
 5. Karen Jørgensdatter, 14, Ugift, Konens Datter af 2. Ægteskab, ,
 6. Maren Jørgensdatter, 11, Ugift, Konens Datter af 2. Ægteskab, ,

 7. Rasmus Andersen, 34, Ugift, Tjenestekarl, National Soldat,
 8. Peter Jensen, 28, Gift, Mand, National Soldat,
 9. Dorthe Rasmusdatter, 45, Gift, Hans Kone, ,
 10. Maren Petersdatter, 2, Ugift, Deres Datter, ,

Maribo, Fuglse, Nebbelunde, Nebbelunde Bye, gaardmænd, , , 2., FT 1787 (Jørgens første datter og hendes familie)

 1. Niels Hansen, 43, gift, hosbond, bonde og gaardbeb.,
 2. Engel Jørgensd., 44, gift, madmoder, ,
 3. Hans Nielsen, 16, ugift, deres barn [Niels Hansen og Engel Jørgensd.], ,
 4. Christen Niels., 15, ugift, deres barn [Niels Hansen og Engel Jørgensd.], ,
 5. Anders Nielsen, 7, ugift, deres barn [Niels Hansen og Engel Jørgensd.], ,

Maribo, Fuglse, Sædinge, Seddinge Bye, , , 9, FT-1787 (Jørgens første søn og hans familie samt en senere datter)

 1. Christofer Jørgensen, 36, Gift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer,
 2. Ellen Mathisdatter, 35, Gift, Madmoder, ,
 3. Karen Christofersdatter, 5, Ugift, Deres Datter, ,
 4. Anne Christofersdatter, 1, Ugift, Deres Datter, ,

 5. Rasmus Madsen, 20, Ugift, Tjenestekarl, ,
 6. Inger Jørgensdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, ,
 7. Mathis Rasmussen, 7, Ugift, Tjenestedreng, ,
 8. Bodil Jensdatter, 60, Enke(mand), Huuskone, Huuskone,
 9. Mette Andersdatter, 54, Enke(mand), Til Huuse, Huuskone,Folketælling 1801

 

Maribo, Fuglse, Sædinge, Seddinge Bye, , , 9, FT-1801 (Jørgens kone og hendes 3. mand + børn)

 1. Mads Hansen, 44, Gift, Hosbond, Bonde og Gaardfæster,
 2. Else Lorentsdatter, 56, Gift, Hans Kone, ,
 3. Hans Madsen, 16, Ugift, Deres Barn, ,
 4. Lars Madsen, 14, Ugift, Deres Barn, ,

 5. Ane Hansdatter, 21, Ugift, Tienestepige, ,
 6. Birthe Olsdatter, 13, Ugift, Tienestepige, ,

Maribo, Fuglse, Nebbelunde, Nebbelunde Bye, , , 1te familie, FT 1801 (Jørgens første datter og hendes familie + søsteren Ingers søn)

 1. Niels Hansen, 57, gift, hosbond, bonde og gaardfæster,
 2. Engel Jørgensdatter, 52, gift, hans kone , (alderen må være skrevet 6 år forkert)
 3. Hans Nielsen, 30, ugift, deres barn
 4. Anders Nielsen, 21, ugift, deres barn

 5. Karen Christofersd., 18, ugift, tienestepige, ,
 6. Jørgen Rasmusen, 7, ugift, konens søstersøn [Engel Jørgensdatter], ,

 

 

Folketælling 1834

 

Maribo, Fuglse, Sædinge, bemeldte Seddinge, , en Gaard, 20, FT-1834 (Else Lorentzdatters søn Hans Madsen og hans 1 kone + børn.)

 1. Hans Madsen, 49, Gift, , Gaardmand og Sognefoged,
 2. Ane Kirstine Jørgensdatter, 41, Gift, , hans Kone
 3. Peder Hansen, 17, Ugift, , deres Børn
 4. Else Hansdatter, 15, Ugift, , deres Børn
 5. Rasmus Hansen, 8, Ugift, , deres Børn

 6. Berthel Sørensen, 21, Ugift, , Tjenestefolk,
 7. Ane Hansdatter, 23, Ugift, ,Tjenestefolk,
 8. Lisbeth Nielsdatter, 25, Ugift, ,Tjenestefolk,
 9. Peder Larsen, 13, Ugift, , Fattiglem,

 

Folketælling 1840

 

Maribo, Fuglse, Sædinge, Sæddinge, , En Gaard, 9, FT-1840 (Else Lorentzdatters søn Hans Madsen og hans 3. kone + børn.)

 1. Hans Madsen, 55, Gift, , Gaardmand,
 2. Dorte Thomasdatter, 20, Gift, , Hans Kone,
 3. Rasmus Hansen, 15, Ugift, , Deres Søn,
 4. Frederick Hansen, 2, Ugift, , Deres Søn,
 5. Else Hansdatter, 21, Ugift, , Deres Datter,

 6. Kirsten Nielsdatter, 19, Ugift, , Tjenestepige,
 7. Kirsten Chrestensdatter, 18, Ugift, , Tjenestepige,
 8. Lotte Thomsdatter, 18, Ugift, , Tjenestepige,
 9. Søren Jørgensen, 23, Ugift, , Tjenestekarl,
 10. Hans Hendriksen, 18, Ugift, , Tjenestekarl,
 11. Anders Andersen, 18, Ugift, , Tjenestekarl,

 

Folketælling 1845

 

Maribo, Fuglse, Sædinge, Seddingegaard, en Gaard, , , 37, FT-1845 (Else Lorentzdatters søn Hans Madsen og hans 3. kone + børn.)

 1. Hans Madsen, 60, Gift, , Gaardmand, Seddinge
 2. Dorthe Thomsdatter, 25, Gift, , hans Kone, Hillested
 3. Lars Frederik Hansen, 5, -, , deres Barn, Seddinge
 4. Karen Hansdatter, 3, -, , deres Barn, Seddinge
 5. Rasmus Hansen, 20, Ugift, , deres Barn, Seddinge

 6. Hans Andersen, 18, Ugift, , Tjenestekarl, Seddinge
 7. Morten Nielsen, 16, Ugift, , Tjenestekarl, Nebbelunde
 8. Karen Hansdatter, 19, Ugift, , Tjenestepige, Fuglse
 9. Kirsten Nielsdatter, 25, Ugift, , Tjenestepige, Olstrup

 

Folketælling 1850

 

Maribo, Fuglse, Sædinge, Sædinge, , en Gaard, 12, FT-1850 (Else Lorentzdatters søn Hans Madsen og hans 3. kone + børn.)

 1. Hans Kok, 65, Gift, , Gaardfæster, Huusfader, her i Sognet
 2. Dorte Tomasdatter, 30, Gift, , hans Kone, Hildsted [Hillested]
 3. Rasmus Kok, 25, Ugift, , deres Børn, Sæddinge
 4. Frederik Hansen, 10, -, , deres Børn, Sæddinge
 5. Karen Hansdatter, 8, -, , deres Børn, Sæddinge

 6. Mads Christensen, 20, Ugift, , Tjenestefolk, Errindlev
 7. Carl Nielsen, 15, Ugift, , Tjenestefolk, Nebbelunde
 8. Johanne Knudsdatter, 22, Ugift, , Tjenestefolk, Nebbelunde
 9. Ane Dorte Christensdatter, 15, Ugift, , Tjenestefolk, her i Sognet

 

Folketælling 1860

Maribo, Fuglse, Sædinge, Sædinge, , en Gaard, FT-1860


1. Hans Christoffersen, 24, gift, her i sognet, gårdfæster, husfader, Luth.
2. Dorthe Jacobsen, 24, gift, her i sognet, hans hustru, Luth.
3. Jakob Kristensen Kok, 62, enkemand, her i sognet, Aftægtsmand, Luth.
4. Christinna Jakobsen, 14, ugift, her i sognet, hans datter, Luth.
5. Ane Magrethe Kirstine Rasmussen, 19, ugift, Krønge sogn ??, deres tjenestefolk, Luth.
6. Jens Christiansen, 16, ugift, deres tjenestefolk, Nebbelunde ?? Luth.

Maribo, Fuglse, Sædinge, Sædinge, , en Gaard, FT-1860

1. Dorthe Thomasdatter, 40, enke, Hillested sogn - Maribo Amt, Gårdejerinde, husmoder, Luth.
2. Lars Frederik Hansen, 20, Ugift, her i sognet, hendes børn, Luth.
3. Hans Hansen Kok, 8, Ugift, her i sognet, hendes børn, Luth.
4. Søren Hansen, 3, Ugift, her i sognet, hendes børn, Luth.
5. Karen Hansen, 18, Ugift, her i sognet, hendes børn, Luth.
6. Hans Jørgen Pedersen ??? ,Ugift, 12, Nebbelunde sogn - Maribo amt, hendes plejesøn, Luth.
7. Lars Rasmussen, 16, Ugift, Nebbelunde sogn - Maribo amt, Tjenestefolk, Luth.
8. Ane Cathrine Rasmussen, Ugift, 27, Nebbelunde sogn - Maribo amt, Tjenestefolk, Luth.