66. Jochum Christian Lynow Holstener &

67. Ellen Pedersdatter

 

Vielse 1.
Amt: Maribo      Sogn: Taagerup      År: 1802      Kilde: CD-Rom

Nr. Dato/ år Tekst Tilstedeværende Bemærkninger

1802, Den 2 October

Trol: Meldte sig til Ægteskabslysning og paafølgende Ægteskabs Fuldbyrdelse Ungkarl Jochum Christian Lind? og Pigen Ane Sørens Datter.

Som Forlovere indestaae paa hans Vegne Gaardmand Thomas Ovesen og paa hendes Faderen Søren Pedersen, begge af Hyltofte.

Cop: Copulerede den 29 October 1802.

 

Vielse 2.
Amt: Maribo   Sogn: Nebbelunde:    År: 1812    Kort nr.   Side:

Nr. Dato/ år Tekst Tilstedeværende Bemærkninger

1812, Den 3 Oktober

Trol: Meldte sig til Ægteskabsforbindelse Enkemand Jochum Christian Linau af Hillested og Pigen Ellen Peders Datter af Nebbelunde.

At der mod dette Ægteskab intet efter Loven vides hinderligt, derfor indestaae som Forløftningsmænd: Hans Christofersen, Rasmus Mortensen.

Cop: Viede den 3 November.

 

Folketælling 1801

År: Maribo    Område: Fuglse, Østofte, Østofte Bye       Boligtype: huusm¾nd 1 td, 16de familie    Kilde: Statens arkivers database

Nr. Navn
1. Mikael Gotfred Friderik Langhof, 32, Gift, Mand, Huusmand og Grøvtegraver,
2. Maren Jensdatter, 27, Gift, Kone [Mikael Gotfred Friderik Langhof], ,
3. Marie Doretea Langhof, 4, -, Datter [Mikael Gotfred Friderik Langhof og Maren Jensdatter], ,
4. Jokum Henrik Langhof, 25, Ugift, Mandens Broder [Mikael Gotfred Friderik Langhof og Maren Jensdatter], Grøvtegraver,
5.

Matias Klyfer, 25, Ugift, Sødskendebarn [Mikael Gotfred Friderik Langhof og Maren Jensdatter], Grøvtegraver,

6. Jokum Kristian Lynaae, 33, Ugift, Karl [Mikael Gotfred Friderik Langhof og Maren Jensdatter], dito [Grøvtegraver],
7. Grete Jensdatter, 50, Gift, Kone, Inderste, Almisselem.,
8. Jens Kristofersen, 12, -, Søn [Grete Jensdatter], ,

 

Hans barns fødsel/ dåb

Amt: Maribo       Sogn: Taagerup       År: 1803        Kilde: CD-rom

Nr. Fødsels dato Døbt Faddere

1803 Den 19 Søndag efter Trinitatis, (16 Oktober )

Døbt: Blev Inderste Christian Lund og Ane Sørens Datter, Deres Børn tilforn hjemmedøbte PEDER CHRISTIAN og ANE JOHANNE

Ført til Daaben den første af Pigen Birthe Sørens Datter og den anden af Maren Jeppes Datter paa Lungholm, Faddere: Gaardmand Rasmus Sier, Skovfoged Pabst paa Søeholt, Ungkarl Jens Christophersen i Taagerup, Peder Jeppesen i Sielstofte, Hans Smith i Holebye, Jochum Langhof fra Østofte.

 

Hans barns fødsel/ dåb

Amt: Maribo       Sogn: Holeby        År: 1806        Kilde: CD-rom

Nr. Fødsels dato Døbt Faddere
 

13/5 - 1806

Døbt d. 14. Augus t1806 (en torsdag): Huusmand Jucchum Christian Lysov og Hustrue Anne Sørens Datter - Deres Søn PETER CHRISTIAN, født d.13 Maij.

Barbara Jensen b.B: Søren Christesen, Niels Pedersen, Lisbeth Christens Datter vare Faddere.
Indl: samme Mands Hustrue. (Dvs. første gang introduceret til kirken efter fødslen)

 

Evt. Hendes barns død

Amt: Maribo       Sogn: Nebbelunde        År: 1807        Kilde: CD-rom

Nr. Begravet Begravet Bemærkninger

27/9 - 1807

For Tallets Skyld anføres Ellen Peders Datter i Nebbelunde Uægte Søn: PEDER, som blev Hiemmedøbt men Døde faa Dage efter.

Evt. Hendes barns død

Amt: Maribo       Sogn: Nebbelunde:        År: 1807        Kilde: CD-rom

Nr. Begravet Begravet Bemærkninger

1807 Den 25 Oktober

Sep(dødsfald): Ellen Pedersdatters Uægte Søn Peder, 4 Dage, 23 Okt.

 

 

Evt. Hendes barns fødsel/ dåb

Amt: Maribo       Sogn: Nebbelunde       År: 1810        Kilde: CD-rom

Nr. Fødsels dato Døbt Faddere Note

22/. okt 1810

1810 1ste S¿ndag i Advent = 2 December

Bapt: Blev Ellen Peders Datters i Nebbelunde uden for ®gteskab avlede Datter KIRSTEN, f¿d den 22 Oktober Frembaaren af Maren Rasmus Datter i Nebbelunde.
Faddere: Christian Jensen, Anders Nielsen, Hans Nielsens Kone og Hans Christofersens Kone, alle i Nebbelunde.

Til Barnefader udlagt Peter Henrik Enders i Glukstad i Holsteen ved de annekterede Batalioner af Dronningens Regiment; med Hvilken hun paastaar at v¾re Givt, men har derfor ei tilveiebragt ®gteskabsbevis.

 

 

Deres barns fødsel/ dåb

Amt: Maribo       Sogn: Nebbelunde       År: 1814       Kilde: CD-rom

Nr. Fødsels dato Døbt Faddere

1814, født den 23 Junii

ANNE, født den 23 Junii, Døbt den 7 August Forældre: Christian Linau og Ellen Peders Datter i Nebbel:

Faddere: Lars Ibsens Kone i Erikstrup, Hans Christofersen, Anders Nielsen og Birte Christens Datter i Nebbelunde og Inger Peders Datter i Bukkehauge.

 

Deres barns fødsel/ dåb

Amt: Maribo       Sogn: Nebbelunde       År: 1816       Kilde: CD-rom

Nr. Fødsels dato Døbt Faddere

Født 1816 den 16 Januar:

MAREN JOCHUMS DATTER Hjemmedøbt den 10 Januar, I Kirken den 18 Februar For¾ldre: Husmand Jochum Christian Linan? paa Norreskov og Ellen Peders Datter.

Faddere: Otto Nielsens Kone i Buchehauge, Søren Andersen, Johan Nielsen, Rasmus Hovmands Kone, alle i Norre.

 

Deres barns død

Amt: Maribo       Sogn: Nebbelunde:        År: 1816        Kilde: CD-rom

Nr. Død Begravet Bemærkninger

1816 Maren Jochums Datter, Død d. 13 og Begr. d. 17 Marts Husmand Jochum Linaus liden Datter i Norre, 2 Maaneder.

 

Holeby

1809 d. 3die November = Fredag
Trol: Indfandt sig Ungkarl Rasmus Hansen og Pigen Anne Rasmus Datter,for at indlade sig i ®gteskab med hinanden. Den anbefalede Lysning skeete strax paaf¿lgende S¿ndag. Forloverne vare: Juccum Christian Lysov ? Peder Hansen.