SKUDSMÅLSBOG
for
Helene Rebekka Hansen (nr. 19)

Taagerup sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt

Helene Rebekka Hansen.


Datter af husmand ved Høibygård, Hans Peter Hemmingsen og hustru Marie Jørgensdatter, er født i Errindlev sogn 2. december 1856, døbt sammesteds 8. marts 1857, koppe(f/s)al af distriktslægen 21. juli samme år. Blev udskrevet af Thorslunde skole den 27. marts 1871 og derefter konfirmeret i Taagerup kirke den 16. april samme år. Fredag den 21. april samme år var hun førstegang til herrens bord.

På Skolekommisionens og egne vegne
Taagerup præstegård 22. april 1871
H. ?. Jessen
Sognepræst

Pigen Helene Rebekka Hansen har tjent mig fra 1. maj 1871 og til 1. maj 1872.

Thorslunde den 1. maj 1872
Chr. Jørgensen

Har meldt afgang til Errindlev.

Taagerup præstegård 1. maj 1873
H. ?. Jessen

III, i
26, 22

Errindlev .................. 12 7, 18
........................ 213 29

Errindlev 2. maj 1873
Blume

Pigen Helene Rebekka Hansen er festet til 1. november 1882 som stuepige hos F. Wichmand i Fuglse med 50 kroner i løn halvårlig.

Meldt afgang fra Errindlev til Fuglse den 1. November 1882.

P. Hansen

Pigen Helene Rebekka Hansen har tjent mig fra 1. november 1873 til 1. november 1882.

Errindlev den 1. November 1882
Christen Hansen

Meldt tilgang
Fuglse den 1. November 1882 (3?).
13 - 33.

(S.) Knudsen

Anmeldt afgang fra Fuglse sogn til Errindlev sogn den 1-5-85.

Jørgen Hansen
Sognefogde

Helene Rebekka Hansen har tjent mig i 2 1/2 år som stuepige.

Frederiksminde den 1. maj 1885
F. Wichmand

Meldt tilgang til Errindlev den 2. maj 1885.

P. Hansen

Midlertidigt skudsmålsbrev der var vedlagt bogen:

Helene Rebekka Hansdatter er datter af husmand, arbejdsmand Hans Peter Hemmingsen og hustru Marie Jørgensdatter nær Højbygård i Taagerup. Er født i Errindlev den 2. december 1856 og døbt i Errindlev kirke den 8. marts1857, hvilket attesteres efter Errindlev sogns kirkebog.

Errindlev 19. oktober 1870
Blume
(Vidt.)
H. ?. Jessen


NB. Bogen er forseglet med Taagerup pastorats segl.