SKUDSMÅLSBOG
for
Iver Jensen (nr. 36)

Iwer Jensen, født 27. August 1815 og antaget til confirmation den første søndag efter påske 1830, befandtes ved udskrivningen af skolen at læse godt i bog, at skrive temmelig godt, at regne godt og at have god christendomskundskab, samt at have lært en-del psalmer udenad. Hans opførsel har hidentil været god.

Han er vaccineret 29 juli 1819.

Errindlev den 3. maj 1830

....................................            ......................................

Jørgen Hansen          Iver  I,I,S  Jensen/ Iversen?

Iver Jensen har tjent mig fra 1. maj 1840 til første maj 1843 og bevidst mig lydighed og (troskab??) orden.

Errindlev den 1. maj 1843
Mogens Hansen

Bemeldte Iwer Jensen har tjent her på gården 1/2 år fra 1. maj samme år til dato, og på hans opførsel haves intet at klage.

Lungholm d. 1. november 1843
N. Friis

Ovenmeldte Iver Jensen har stedse opholdt sig her i pastoratet. Han deltog i alterets sacremente 18. søndag efter Trinitatis dette år. Om hans forhold vides intet uskikkeligt.

Bjernæsseby den 1. nov. 1843

....................................(fraværelse)
Chr. Larsen
Kirke (sanger) for Olstrup sogn

.................................... 1. November 1843
I præstens fraværelse J.Mali....io..

Bemeldte Iver Jensen har tjent mig 1. november 1843 til 1. maj 1845 og i den tid opført flittig og skikkelig og været tro i sit arbejde.

Thorslunde den 1. maj 1845
K. Iversen

Omtalte Ivar Jensen var til Alters i Thorslunde i foråret 1845 og har så vidt vides opført sig vel.

T. Herw....es

Taagerup Præstegård
d. 6. Juni 1845
......................(sovnepræst) i Errindlev 18. Juni 1845
(C. Møller Holst???)

Iver Jensen var til alters i Olstrup Kirke 22. søndag efter Trinitatis dette år. Han har i sommer opholdt sig hos en husmand i Bjernesse for at lære at gjøre træsko. Intet ufordelsagtigt har jeg hørt om ham.

Errindlev 1. November 1845.
C. Møller Holst
Sognet Fuglse 1. november 1845
P. Maih/l??

Ovennævnte Iwar Jensen forlader nu sognet efter at have forandret hans stilling. Han tilønskes alt godt.

Fuglse Præstegård 18. Febr. 1846
P. Meih/l ??
...................(sovnepræst) i Errindlev 25. Febr. 1846
C. Møller Holst