SKUDSMÅLSBOG
for
Ida Marie Iversen (nr. 9)

Egelund, Errindlev sogn, Maribo Amt


Ida Marie Iversen, datter at husejer Jens Iversen og hustru Helene Rebekka f. Hansen, Egelund, er født i Errindlev sogn 5. (femte) februar år 1888 (otti otte) og døbt 6. maj samme år. Hun er udskrevet af Errindlev Skole og blev 6. april 1902 konfirmeret i Errindlev kirke. Dom om kundskab og opførsel: mgx - mg.


Errindlev præstegård 7. April 1902
Chr. Sørensen
Sognepræst

Meldt afgang fra Errindlev sogn til Thorslunde d. 1/11 1902 .

Rasmus Larsen

Meldt tilgang Thorslunde d. 1 November 1902.

E. Krag
(337)

Ida Marie Iversen har tjent mig fra 1. November 1902 til 1. November 1904.

E. Krag

Afgang til Errindlev.

Thorslunde d. 1/11-1904
E. Krag

Tilgang til Errindlev d. 8. November 1904

Rasmus Larsen