SKUDSMÅLSBOG
for
Hans Jørgen Jørgensen (nr. 16)

Holeby Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt

Hans Jørgen Jørgensen en søn af afdød gårdmand Jørgen Christensen (Kok) og hustru Ane Margrethe Christiansen, er født i Holeby den 23. marts 1852 (Atten hundred og to og halvtreds), døbt 31. maj samme år. Vaccineret af districtslæge Wilhjelm 6. Juli 1852. Udskreven af Holeby skole 1866 med hovedcharcteer g. og confirmeret af undertegnede 1. søndag efter Påske den 8. April 1866, hvorefter han var gjæst ved herrens bord. Hans opførsel har stedse været meget god.

 

Holeby Ptgd. (Præstegård) d. 24. april 1866
(Præstens underskrift)

Meldt afgang fra Holeby sogn til Engelstofte pr Engelholm Sverige.

Holeby d. 14. Maj 1876
P. Christian Christensen

Meldt tilgang den 2. Maj 1877 til Karlslunde.

J. Olsen - Sognefogde

Hans Jørgen Jørgensen har tjent hos mig fra 1. oktober 1873 til 1. November 1881.

Karlslunde d. 1. nov. 1881
P. Lund

Meldt afgang fra Karlslunde d. 4. november 1881.

Niels Olsen

Meldt tilgang til Th. Valby (dvs. Thorstrup-Valby = Tåstrup) den 6. November 1881.

Lars Pedersen - Sognefogde

Hans Jørgensen har tjent mig fra 1. November 1881 og til dato.

Nykro d. 1. November 1882
A. Pedersen

Meldt afgang fra Th. Valby d. 1. November 1882

Lars Pedersen - Sognefogde

Meldt tilgang til Carlslunde Sogn d. 2. November 1882.

Niels Olsen

Hans Jørgen Jørgensen har tjent hos mig fra 1. November 1882 til dato.

Karlslunde 23. December 1885(6?)
P. Lund

Meldt afgang fra Karlslunde 11/1 - 86

Lars Jensen

Meldt tilgang i Carlstrup d. 2/1 - 87

Morten Rasmussen