8.generation (144.)

 


Navn: Iver Jensen
Født: ca. 1699 jvf. hans død.
Fødested: Torslunde, Errindlev jvf. mormonerne men passer ikke. (Det er heller ikke i Taagerup)
Forældre: Jens ?
Døbt:  
Søskene: En søster
Gift:
1. ? (De fik datter i ca. 1733, og konen er død før 5/4 1736.)
2. 1736 - 5/4 Margrethe Hansdatter (39 år). De forloves i Torslunde kirke. Gift d. 17/6-1736.- Hun er enke efter Michel Michelsen. Født ca. 1697. Hun dør 44 år gammel i 1741.
3.

1741 - 17/3 Dorthe Iversdatter (29 år). Forlovet i Fuglse kirke. Gift d. 8/12 - 1741. Født ca. 1712. Hun dør ca. 39 år gammel, d. 8/7 - 1751.

4. ca.1751 - 53. ? (ca. 30 år) Født ca. 1722, evt. i Torslunde. Hun dør 4/4 - 1774 og begraves i Errindlev 8/4-1774 .
5.

1775 - 31/1 Anne Jensen (ca. 18 år - han var 76 år!). Gift i Errindlev kirke

   
Børn:
   
1733 datter som begraves 22/1 - 1741 i Torslunde (1.)
   
1742 21/10 Karen, Torslunde, Døbt 28/10 (18/11 begraves hans spæde barn)(3.)
1744 16/2 Jens, Torslunde (3.) døde formentlig
1746 24/4 Mikkel, Torslunde (3.)
  En af ovenstående børn dør 6/8 - 1748 formentlig Jens.
1748

11/8 Margrethe, Torslunde (3.)

1749 14/12 Hans, Torslunde, død 28/3-1751 (3.)
1753 6/5 Niels, Torslunde, død 6/10-1831.*(4.)
1754 14/7Jens, Torslunde (4.) døde formentlig
1756 1/1 Hans, Torslunde (4.)
1758 10/12 Dorthe, Torslunde (4.)
  En af ovenstående børn dør 21/12-1758 formentlig Jens.
1760 13/4 Peder, Torslunde, Gift i 1783** (4.)
1762 7/5 Christen, Torslunde (4.)
   
1775 21/10 Karen Iversen, Errindlev (5.)
1778 26/4 Anne Iversen, Errindlev(5.)
1780 18/6 Jens Iversen, Errindlev (5.)(Fik sin søn som 81 årig!)
   
De boede:

I Torslunde formentlig på gård da han har tjenestefolk. Senere i Errindlev.

Stilling: Formentlig gårdejer i Torslunde.
Død: Begravet 19/ 8-1781 i Torslunde kirke. Var da 82 år gammel.

Tidslinie:
1699 ca. Født i ??
   
   
1736 5/4 Forlovet m. Margrethe Hansdatter i Thorslunde kirke. Hun er enke efter Mickel Mickelsen.
1736 17/6 Iver og Margrethe bliver gift i Torslunde kirke og er bekendte af præsten.
1736 7/10 I kirke m. konen i Thorslunde
1736 25/11 Fadder til Michel Nielsens søn i Thorslunde kirke
1737 10/2 Hans karl er i kirke i Torslunde
1736 28/7 I kirke med konen i Torslunde
1737 11/8 Hans kone er fadder for Ib Pedersens søn Michel. Forskel i de to kirkebøger.
1737 20/10 Iver er fadder for Hans Nielsens datter Anna i Torslunde.
1737 20/10 Hans (tjeneste)pige er i kirke i Torslunde
1738 9/3 Hans tjenestepige er i kirke i Torslunde
1738 4/5 I kirke i Torslunde
1738 13/7 Hans (tjeneste)pige var i Torslunde kirke
1738 7/9 Iver og konen er i Thorslunde kirke
1738 7/12 Hans karl er i Torslunde kirke
1739 1/2 Han og hans kone samt deres tjenestepige var til alters i Torslunde kirke
1739 15/2 Hans kone er fadder for Rasmus Laurits søn Hans i Torslunde kirke.
1739 15/3 Iver Jensen fra Torslunde er fadder for Ibs barn i Vogterhuset Mads
1739 19/7 Han og konen, samt tjenestepigen er i Torslunde kirke
1739 2/8 Ivers kone er fadder for Johan Nielsens barn Laurids i Torslunde.
1740 8/5 Han og konen var i kirke i Torslunde
1740 7/8 Ivers søster er fadder for Jens Ziirs søn Rasmus
1740 11/9 Ivers søster er fadder for Jørgen Nielsens søn Søren i Torslunde.
1740 11/9 Iver var i kirke med konen og en datter i Torslunde
1740 2/10 Iver Jensens sted-datter er fadder for Ib Pedersen i Vogterhusets søn Mads.
1741 22/1 Deres 8 årige datter bliver begravet i Torslunde
1741 10/2 Ivers kone bliver begravet i Torslunde kirke 44 år gammel.
1741 17/3 Iver bliver forlovet med Dorthe Iversdatter i Fuglse kirke.
1741 3/4 Iver Jensens kæreste er fadder for Hans Rasmussens søn Laurs i Torslunde.
1741 4/4 Ivers kone er fadder for Hans Rasmussens søn Laurits i Torslunde.
1741

28/7 Iver er fadder for Michel Iversens enkes datter Kirsten i Fuglse( Er det hans søn?) Paul Markussens Hustru af Sløsse bar barnet. Faddere: Iver Jensen af Torslunde. Peder Rasmussen. Rasmus Justtesens Hustru. Hans Persens Hustru. Niels Mortesen.

1741 8/12 gift med Dorthe Iversdatter i Fuglse jvf. morm.
1741 25/12 Ivers kone er fadder for Johan Nielsens søn Jacob.
1742 28/10 Deres datter døbes Karen. Jomfru Hvid fra Rødby bar barnet. Faddere var Peder Hansen. Hans Rasnusen. Morten Jørgensen. Rasmus Laursens Fæstemøe. Hans Pedersens og Hans Rasmusens H:
1742 18/11 Ivers spæde barn bliver begravet- formentlig Karen.
1743 16/4 Ivers kone bær Jørgen Haugaards søn Michel fra Skottemarke i Fuglse kirke.
1743 22/12 Iver Jensens karl, Mathis er fadder til Ib Pedersens søn Peder.
1744 16/2 De får sønnen Jens. Otte Sørensens kone fra Sjælstofte bar barnet. Faddere var Jens Rasmusen i Sielstofte. Jørgen Andrecen fra Scottemarke, Hans Pedersens Kone i Torslunde og Jørgen Nielsens samme sted.
1744 6/12 Iver er forelover for Mathias Thomasen og Dorthe Jørgensdatter i Torslunde kirke.
1744 18/10 Ivers kone er fadder for Rasmus Laursens datter Anna i Torslunde.
1745 15/8 Iver er fadder for Johan Nielsens søn Hans i Torslunde
1745 15/11 Iver er forelover for Johan Jørgensen g Anna Catrina Hansdattter i Torslunde.
1746 24/4 De får sønnen Mickel. Mickel Iversens Enke fra Scottemarke bar barnet. Faddere: Hans Persen og Søn. Jørgen Bekkel. Hans Bekkels og Hans Mortensens Hustruer.
1746 18/12 Ivers kone er fadder for Hans Mortensens søn Henrich i Torslunde.
1748 6/8 Ivers barn dør - hvem vides ikke.
1748 11/8 De får datteren Margrethe. Hans Bekkels Hustrue bar det. Faddere: Hans Mickelsen. Jørgen Hansen. Maren Mickelsdatter. Margrete Hansdatter. Hans Persens Hustrue.
1748 1/11 En Anna Iversdatter bliver gift med Hans Hansen fra Errindlev i Torslunde kirke. Er det hans datter?
1749 3/4 Ivers kone er fadder for Rasmus Laursens datter Karen i Thorslunde kirke. Samme dag var hun også fadder for Johanna Jacobsdatters uægte søn Rasmus.
1749 21/9 Iver er fadder for afdøde Jørgen Rasmussens datter Margrethe.
1749 5/12 Iver er forelover for Heinrich Hechmand og enken efter Jørgen Rasmussen i Torslunde.
1749 14/12 De får sønnen Hans. Maren Mickelsdatter bar det. Faddere: Hans Bekkel. Jørgen Hansen. Hans Mickelsen. Jørgen Nielsen. Hans Pedersens Hustrue og Datter.
1749 21/12 Iver er fadder for Hans Mortensens datter Anna.
1750 28/6 Ivers kone er fadder for Rasmus Larsens datter Karen.
1750 23/8 Ivers kone er fadder for Ole Svenskes søn Niels.
1751 8/7 Konen dør, begravet med klokkeringning.
1751 28/3 En af børnene dør
1752 1/10 Iver er fadder for Ole Svenskes søn Peiter
1753 6/5 De får sønnen Niels. Bodil Hansdatter bar det. Faddere: Hans Due fra Erringløf. Jørgen Madsen. Jørgen Hansen. Hans Bekkels Hustrue. Maren Nielsdatter.
1754 14/7 De får sønnen Jens. (Fadderne er ikke nævnt i afskriften)
1755 23/2 En pige Anna Iversdatter er fadder ved en dåb. Evt. en datter.
1755 16/11 Iver er fadder for Oluf Nielsens datter Berthe.
1756 1/1 De får sønnen Hans. Jørgen Madsens Hustrue bar det. Faddere: Hans Bekkel og Karl Hans. Henrich Hechmand. Margrete Mikkelsdatter. Ellen Hansdatter. Oluf Nielsens Hustrue.
1758 10/12 De får datteren Dorthe. Hans Dues Datter i Erringeløf bar det. Faddere: Hans Bekkel. Peder Hansen. Knud Hansen. Margrete Mikkelsdatter. Margrete Bekkels.
1758 21/12 En af deres børn bliver begravet
1760 2/2 Iver er fadder for Knud Hansens datter Anna.
1760 13/4 De får sømmen Peder. Karen Hansdatter tienende paa Høybyegaard bar det. Faddere: Hans Bekkel. Knud Hansen. Henrich Hansen. ----? Hansen. Peder Hansens Hustrue.
1761 11/5 Ivers kone er fadder for Peder Hansens datter Johanna i Torslunde.
1762 7/5 De får sønnen Christen. Hans Dues Daatter Maren fra Errindelef bar det. Faddere: Knud Hechmand. Rasmus Nielsen Fugl. Henrick Kruuses, Peder Hansens og Hans Arilds Hustruer.
1769 23/7 Maren Iversdatter bær Rasmus Lundegaards datter Bodil til en dåb i Torslunde. Er Maren en datter?
   
   
  De flytter til Errindlev!!??
1772 26/1 Iver Jensens hustru i Errindlev er fadder for Rasmus Gravers datter Bodil i Olstrup kirke
1774 8/5 Iver Jensens hustrue i Errindlev begraves.
1775 31/1 Gift med Anne Jensen i Errindlev (Torslunde)
1775 21/10 Datteren Karen fødes i Errindlev. Frembaaren af Andreas Skiøttes Pige n: Karen Rasmus Daatter paa Bremmersvold. Faddere: Christen Smed i Taarupe, Michel Møller, Niels Hansen Mogens Dues Hustrue, alle 3 af Errindlev.
1778 26/4 Datteren Ane fødes i Errindlev. Barnet båret af Mogens Dues Hustrue i Errindlev. Faddere: Anders Sørensen i Schoubye, Simon Christensen i Errindlev, Christen Smed og Rasmus Pedersens Hustrue, af Taarup.
1778 31/5 Ivers kone introduceres til Errindlev kirke efter fødslen.
1780 18/6 Sønnen Jens fødes i Errindlev. Båren til Daaben af Præstens KokkePige Dorthe Peders Datter fra Errindlev. Faddere: Niels Hansen, Jens Valentinsen,begge af Errindlev, Rasmus Pedersen af Taarup, Mogens Dues Kone af Errindlev, Anders Sørensens Kone af Schoubye.
1780 30/6 Ivers kone introduceres til Errindlev kirke efter fødslen.
1781 19/8 Begraves i Errindlev.

 

Andet: * Gift m. Marlene Henriksen 2/7-1779 i Taagerup.

** Gift med Maren Mikkelsen d. 20/6 - 1783