5.generation (19a.)

 


Navn: Anna Marie Elsine Margrete Hansdatter
Født: 11/8-1873
Fødested: Errindlev (Lundehøje)
Forældre:

Hans Peter Hemmingsen (38) og Marie Jørgensdatter (39)
(Plejeforældre morbror Iver Jørgensen og Ane Kirstine Andersdatter)

Døbt:  
Søskende:

1854 Hemmine Jørgine
1856 Helene Rebekka
1862 Hans Julius

Gift: 1895 i Errindlev m. Hans Jørgen Larsen*
Børn:
1896 19/6 Marie Kirstine Magdalene **
1898/9 12/9 Hans Peter ***
1901 1/1 Edward ****
1904 27/6 Magda(-lene?) Døde som 17 årig af sukkersyge.
1906/8 11/10 Johannes*****
1910/9 2/4 Kristian******
1911/3 2/1 Sven*******
1917 18/10 Elna********
De boede: Hun voksede op hos plejeforældrene i et hus matr. 43 på Havnevej i lundehøje. Senere fik hun og manden hus i Lundehøje ud til Krambesvej, matr. 12. (Nu nedrevet/ brændte). De overgiver skødet d. 22/6-1915.
Død: Efter 1952

Tidslinie:
1873 Født i Errindlev
1888 Anna er med til dåben af søsterens datter Ida i Errindlev kirke. Hun var da ugift og boede i Assenbølle.
1890 Anna er med til dåben af søsterens datter Hansine i Errindlev kirke. Hun var da ugift og boede i Errindlev.
1890 Hun bor sammen med sin plejemor i Errindlev (Formentlig matr. 43 i Lundehøje).
1895 Hun bliver gift i Errindlev kirke med Hans Jørgen Larsen
1896 Deres første datter Marie fødes

 

Andet:

Hun er en søster til Helene Iversen og børnene er kusiner og fætre til Ida og Hansine. Der findes en del fotos af dem i albummet.

*Hendes mand Hans Jørgen Larsen er født 9/5-1867 i Olstrup, døbt 2/6-1867. Hans forældte er Hans Larsen og Ane Kirstine Hansen. Hans bror er Jens Frederik født 16/6-1876.

** Marie blev gift m. fisker Albert Madsen og de boede i det sidste hus før Lundehøje havn matr. nr. 79. Albert Julius Madsen er født 18/6-1892 i Rødby og hans forældre Christian Madsen (10/2-1864/5, Gloslunde) og Anna Sofie (9/12-1857, Nebbelunde) kom til Lundehøje fra Rødby i 1900. Hans bror Magnus Madsen d.1/1-1890 i Tirsted. Broderen bliver gift med Helga Clausen fra Hyldtofte fælled og Magnus dør i 1930. I 1921 Albert og Marie sammen med Alberts forældre på matr.12a. De fik ingen børn selv, men under krigen havde de bl.a et 'Wiener barn' boende, som stjal alt deres sølvtøj da hun rejste. Albert døde en dag i sin båd i 1952. Marie levede nogle år efter og Bent og Henrik besøgte hende sammen med Ida.

24. Errindlev M.N.12e. Folketælling 1911
Kristian Madsen 10-2-1864 g. Gloslunde fisker
Anna Madsen 7-12-1858 g. Neblunde hustru
Magnus Madsen 1-1-1890 u. R¿dby fisker
Albert Madsen 18-6-1892 u. R¿dby fisker

 

Marie fik et barn som ung der døde:

HERMAN GUNNAR LARSEN F¿dt i Sjelstofte d. 16 Juli 1915, d¿bt i Errindlev Kirke d. 26 September 1915 For¾ldre: Ugift Marie Kirstine Magdalene Larsen 19 Aar i Sjelstofte Faddere: Fisker Christian Madsen og Hustru i Sjelstofte, Husmand Thorvald Antonius Rasmussen Lundeh¿je, Sadelmager Koch i Errindlev.

HERMAN GUNNAR LARSEN, d¿d d. 29 Juni 1916 i Sjelstofte Errindlev Sogn, Begravet paa Errindlev Kirkegaard d. 3 Juli 1916, 11 Maaneder gl. S¿n af ugift Marie Kirstine Magdalene Larsen i Sjelstofte, f¿dt sammesteds. Side 273.

 

***Hans Peter fik snedker forretning i Errindlev (Ca. Rødbyvej 6) De flyttede til Nykøbing og han blev senere købmand, - (Husflidsskole?)

****Edward blev gift m. Asta og de boede i kartoffelrækkerne i Egelund (tredie hus fra krydset). Asta opkrævede penge for vandværket hos folk og kendte derfor til meget sladder. i 1921 var Edward Larsen tjenestedreng hos Hans J. Pedersen. Der findes et ungdoms billede af Edward i albummet.

*****Johannes boede med sin kone i Egelund i et hus der var bygget af Axel Petersen. (Det var hans bror der havde købmanden i Errindlev). I ca. 50'erne byttede han hus med Ida så han fik boghandlen. De blev lidt uvenner over handlen da Johannes prøvede at presse prisen og få Ida ud hurtigt. Han fortsatte butikken og rammede bl.a. billeder ind i saddelmagerværkstedet. Butikken blev nedlagt da Johannes døde.

******Kristian

*******Sven havde et hønseri hjemme på sin faders gård og rester af hønsehuset findes endnu. Han flyttede senere til Nykøbing.


SVEND HENRY LARSEN F¿dt i Sjelstofte d. 2 Januar 1913 , d¿bt d. 12 Maj 1913 i Errindlev Kirke For¾ldre: Gaardejer Hans J¿rgen Larsen 46 Aar og Hustru Anna Marie Elsine Margrete Larsen F¿dt Hansen 39 Aar Sjelstofte. Faddere: Pige Marie Kirstine Magdalene Larsen Lundeh¿je, Husmand Chr. Albrektsens Hustru Lundeh¿je, Parcellist J¿rgen Christian Mortensen Sjelstofte, Sadelmager J¿rgen Christian Koch Errindlev. Side 8.


********Elna flyttede til Hillested lige ved kirken, blev gift og fik børn. Hun boede fortsat i Hillested i 2004.

Fem af børnene er fotograferet i Rødby i ca. 1909