6. generation (36.)
Iwer Jensen

Navn: Iwer Jensen
Født: 27/8-1815
Fødested: Errindlev, Lolland
Forældre: Skomager og daglejer Jens Iwersen (72.) fra Errindlev og Marie Hansdatter (73.) (Maren jvf. morm.)
Døbt: (29/8 - 1815)
Vaksineret: Blev som 3 3/4 år gammel, den 29. juli 1819 podet med kopper af læge i Saxkøbing.
Skole: Fik Skudsmålspapir den 3/5 - 1830.(Formentlig Errindlev Rytterskole, hvor Dorthe også gik - hun gik ud i 1834)
Konfirmeret: 1. søndag efter Påske 1830 (dvs. starten af april - ca. d. 3/4)
Gift: Den 27/12-1845 med Dorthe Hansdatter i Errindlev kirke som 30 årig.
Børn:
1846 31/3 Maren Iversdatter i Skovby v. Errindlev, døbt 3/5-46 i Errindlev.
1856 13/7 Jens Iversen

Nb. kan umiddelbar ikke finde flere børn i Errindlev mellem 1844-62.

Stilling:

Træskomager, husmand, arbejdsmand,
1846 Indsidder
1850 daglejer, inderste
1855 træskomand
1860 træskomand
1870 daglejer

De boede: 1846 Skovby
1850 og derefter i Errindlev i et hus
Død: Levede i hvert fald til 26/10 - 1870 hvor han var 55, men formentlig før 1880 hvor konen er enke jvf. folketællingen.
 
Tidslinie:
1815: 27/8 Født i Errindlev
1819: 29/7 Vaksineret i Saxkøbing
1830: ca. 3/4 Konfirmeret i (Errindlev Kirke)
1830: 3/5 Gik ud af skolen og fik skudsmålspapir
1834: Feb. Tjenestekarl på en gård i Errindlev hos Peder Hansen.
1840: Folketælling(ca. feb.): han tjente hos Hans Nielsen og Dorthe Iversdatter på en gård i Errindlev. Familie?
1840: 1/5 Tjente Mogens Hansen i Errindlev i 3 år (matr. nr. 3 vest for gadekæret)
1840: Feb. Dorthe tjener også hos Mogens Hansen på det tidspunkt og det er formentlig her at de mødtes igen efter at de gik ud af skolen. Hun bliver der frem til 1845 hvor de bliver gift.
1843: 1/5 Sluttede hos Mogens Hansen og fik udtalelsen:"Iver Jensen har tjent mig fra 1. maj 1840 - 1. maj 1843 og bevist mig lydighed og (troskab) orden."
1843: 1/5 Tjente N. Friis på Lungholm Slot i 1/2 år, Olstrup sogn.
1843:

1/11 Sluttede hos N. Friis, og fik følgende udtalelse:"Bemeldte Iwer Jensen har tjent her på gården 1/2 år fra 1. maj samme år til dato og på hans opførsel haves intet at klage."

  Opholdte sig i Olstrup sogn (Bjernæsby?)
1843: Ca. slut. september til alters i Olstrup kirke (tæt ved Lundholm)
1843

1/11 fik udtalelse fra Kirken i Olstrup: "Ovenmeldte Iver Jensen har stedse opholdt sig her i pastoratet. Han deltog i alterets sakremente 18. søndag efter Trinitatis dette år. Om hans forhold vides intet uskikkeligt." Underskrevet i Bjernæsse by.

1843: 1/11 Tjente K. Iversen i Thorslunde i 2 1/2 år
1845 Feb. Dorte er stadig hos Mogens Hansen.
1845: I foråret var han til alters i Torslunde
1845:

1/5 Sluttede hos K. Iversen i Thorslunde og fik følgende udtalelse:" Bemeldte Iver Jensen har tjent mig 1/11-1843 til 1/5-1845 og i den tid opført flittig og skikkelig og været tro i sit arbejde."

1845: 6/6 Fik udtalelse fra Taagerup & Errindlev præstegård: "Omtalte Iver Jensen var til alters i Thorslunde i foråret 1845 og har så vidt vides opført sig vel."
1845:

Sommeren: ophold hos husmand i Bjernæsse for at lære at lave træsko.

1845:

22. okt. var han til alters i Olstrup kirke

1845

1/11 Får udtalelse fra Errindlev og fuglse præstegårde: "Iver Jensen var til alters i Olstrup kirke 22. søndag efter Trinitatis dette år. Han har i sommers opholdt sig hos en husmand i Bjernæsse for at lære at gøre træsko. Intet ufordelsagtigt har jeg hørt om ham."

1845: 27/12 Bliver gift i Errindlev kirke m. Dorthe Hansdatter. Han opholder sig da i Taagerup og hun i Errindlev. Med er Gmd. Morgens Hansen (Hvor de tjente), og gmd. Paul Christensen begge fra Errindlev.
1846: 18/2 Forlader sognet pga. ny stilling. (Underskrevet fuglse præstegård).
1846 25/2 Tilgang til Errindlev fra Taagerup. Iver er da indsidder.
1846: 31/3 De får datteren Maren i Skovby syd for Errindlev. Hun døbes 3. maj, og Iver er da indsider. Dorthe bar selv barnet. Faddere var gårdmand Rasmus Jørgensen og Hans Jensen af Skovby, Ane .......datter af Errindlev, Maren Hansdatter af Hoibygård.
1850: Iver og Dorthe bor i et hus i Errindlev by med datteren Maren på 4 år. Han er inderste og daglejer.
1855: De bor med datteren Maren og en anden familie(Jens Povelsen og Anne Rasmusdatter) i et hus i Errindlev. Iver er da 39 år og træskomand.
1856: 13/7 De får sønnen Jens i Errindlev. Barnet blev bret af pigen Maren Hansdatter af Hjbygrd. (Faddere) grdmand Mogens Hansen af Errindlev, gmd. Hans Jensen af Assenblle(evt. Ivers bror) og pigen Anne Jensdatter af Hjbygrd.
1860: Iver og Dorthe bor sammen med Maren (14 år) og Jens (4 år) i et hus i Errindlev. Iver er træskomand.
1860: Datteren konfirmeres i Errindlev og får karaktererne mg/mg.
1864: Krig - er han med?
1866: 5/8 Maren bliver gift med Hans Jørgen Hansen fra Fuglse i Taagerup. Med var Hans Henrik Hansen og Iver Jensen som da er husmand i Errindlev.
1870: Iver og Dorthe bor i et hus i Errindlev med sønnen Jens på 13 år og en anden familie (Karen Jensdatter på 35 født i Olstrup, hendes to sønner Kristian Christensen og Carl Nielsen født i Errindlev, samt en Jens Pedersen på 65 under fattigvæsnet). Iver er da daglejer.
1870: 26/10 Sønnen Jens konfirmeres i Errindlev
  Iver dør.
1880: Dorthe er enke og bor i et hus i Errindlev sammen med en Christoffer Nielsen og hans store familie.

 

Andet: