8.generation (130.)

 


Navn: Herman Jacob Schmidt/ Smidt (Schneider)
Født: ca. 1722 (evt. 4/11 1729 i Bremen, men så var han 18 ved sit første barn)
Fødested: Evt. Tyskland?
Forældre:  
Døbt:  
Søskende:

 

Gift:
1.

1746 d. 21/10 - med Anna Pedersdatter i Bov - Åbenrå/ Sønderborg. 1758 d.8/6 Anna dør 48 år gammel i Sædinge. (Far = Peter Hansen)

2. 1758 hans nye fæstemø Anne Jørgensdatter. 1780 d. 7/7-Anne dør 55 år gammel i Sædinge.(f. 1725)
   
Børn:
1747 7/8 Christin Marie, Bov i Åbenrå. (1.)
1759 2/7 Else Marie Hermandsen, Sædinge (2.)
1761 20/12 Anne Kirstine Hermandsen (2.)
1767 8/5 Ingeborg Hermandsen (2.) - dør 6/11 - 1789 i Sædinge, 22 år gl.
   
Mulige: Apolone Marie Hermandsdatter, senere gift med Jens Jørgensen Sæding d. 16/2 - 1763 i Maribo.
  Frands Hermandsen (fadder ved Engels søns fødsel i Nebbelunde 1781) Hans enke Ane Andersdatter dør d- 31/5 -1806 - 71 år gammel.
De boede:

Bov ved Åbenrå/ Sønderborg, senere St. Sædinge.

Stilling: Skoleholder/ -mester
Død: 26/11-1769 i Sædinge, 47 år gammel.

Tidslinie:
1722 Hermann fødes i ??? (Tyskland?)
1746 21/10 Gift med Anna Pedersdatter i Bov, Sønderborg/ Åbenrå
1747 7/8 De får Christin Marie i Bov, Sønderborg/ Åbenrå
   
1753 30/5 Den gamle skoleholder i Sædinge dør.
1754 22/9 Skoleholderens kone Anna Pedersen er til Jørgen Koks søn Hans´ dåb i Sædinge.
1754 29/9 Hun er fadder for Jens Munchs datter
1756 17/3 Anna bær Jørgen Koks søn - Jens til dåben i Sæddinge.
1756 19/9 Hermann er fadder for Jens Munchs datter.
1758 6/2 Herman caverer ved et bryllup i Sædinge.
1758 17/4 Herman caverer ved et bryllup i Sædinge.
1758 '8/6 Anna Pedersdatter dør i Sædinge 48 år gl.
   
1758 Trolobet med ny fæstemø Anne Jørgensdatter fra??
1758 24/9 Anne er fadder for Jørgen Koks datter Anne Kirstine i Sædinge.
1759 2/7 De får Else Marie i Sædinge. Jørgen Koks kone Karen bar barnet. Skoleholderen i Holebys kone var med.
1761 20/12 De får datteren Anne Kirstine Hermandsen i Sædinge. Jørgen Christoffersen Kok og Engel Kok er med til dåben.
1765 8/9 Anne var fadder for Jørgen Koks datter Inges dåb.
1767 8/5 De får datteren Ingeborg Hermandsen. Engel Kok var med.
1769 26/11 Hermann dør 47 år gammel i Sædinge.
1780 7/7 Anne Jørgensdatter dør 55 år gammel.
   
Andet:

Nb. der fandtes stadig skole i sædinge i 1810

Andre mulige:

1801 3die Søndag efter Trinitatis 21 Juni Bapt: Blev Søren Berthelsen og Hustrue Anne Jørgens Datter i Seddinge een Datter: KIRSTEN, født den 15de Maji, Baaren af Mad: Jørgensen der i Byen. Faddere: Marquard Madsen, og Erich Pedersen i Assenbølle, Peder Hermand og Jens Pedersen i Seddinge.

1806 Den 31 Maj Sep: Frans Hermansens Enke Ane Anders Datter i Seddinge, 71 Aar, døde den 28de.