Tillæg til nr. 16.

I det gamle album fandtes fotos af disse to, som må være venner til Hans Jørgen Kok og hans kone Petrine.

Navn: Victor Kolbye
Født: 17/9-1862
Fødested: Merløse i Holbæk
Forældre: Antonio Sylvester Kolbye og Emilie Mathilde Smith
Gift:
  Med Ida Kirstine (Kolbye)
Børn:
1895 Vidar Mathias Kolbye, Nakskov
1899 Gunnar Kolbye, Nakskov
De boede:

1901: Tollesensvej 9 i Nakskov i Sukkermesterboligen (på Svingelgården??)

Stilling:

Cand. Polyt
Leder af frøavl for DDS i Nakskov
Bestyrer af Maribo Sukkerfabrik

Død:  
Andet: Må være venner til Hans Jørgen og Petrine.

Navn: Ida Kirstine Kolbye
Født: 13/8 - 1867
Fødested: Vestenskov Sogn, Loll.F. Amt
Forældre:  
Gift:
  Med Victor Kolbye
Børn:
1895 Vidar Mathias Kolbye, Nakskov
1899 Gunnar Kolbye, Nakskov
De boede:

1901: Tollesensvej 9 i Nakskov i Sukkermesterboligen (på Svingelgården??)

Død:  
Andet: Har ungdoms billede af hende
 

 

Tidslinie for Kolbye og Sukkerfabrikken i Holeby

 
1852 Hans Jørgen Kok fødes i Holeby
1862 Victor Koldbye Fødes i Holbæk
   
  Erhard Frederiksen er bestyrer på Nøbbøllegård
1873 Erhard Frederiksen opfører Roesukkerfabrikken Lolland + omlægger jernbanen
1873 Arbejderhusene bliver bygget samt et mejeri ved Holeby kirke pga. den store kvægbestand på Nøbbøllegård.
1877 Brdr. Frederiksen går konkurs men kreditorerne lader fabrikken fortsætte under navnet Højbygård sukkerfabrik.
1880 Fabrikken overtages af DDS (De Danske Sukkerfabrikker) og Erhard får job som konsulent hos DDS i Nakskov.
  Erhard blev leder af forfrøædling på Svingelgård ved Nakskov sammen med underbestyrer cand. Polyt. Koldbye af sukkerfabrikken som assistent.
1890erne Victor Kolbye var leder af frødyrkningen og frøtørreriet på Nøbbøllegård
   
1890 ca. Hans Jørgen Kok og Petrine flytter til Holeby og han får job på sukkerfabrikken som bødker og arbejdsmand.
  Gift med Ida Kirstine?? og flytter til Nakskov?
1895 Får sønnen Vidar Mathias i Nakskov
1899 Får sønnen Gunnar i Nakskov
   
1901 Victor er leder af frøavl for DDS i Nakskov og bor i sukkermester boligen.
   
1903 12/10 Erhard Frederiksen dør og Kolbye bliver leder af forsøg og forædling på Svingelsgården.
   
   
1907 Sep. Fotograferet i Nakskov
1907 Frøtørreriet og frødyrkning på Nøbbøllegård er sluttet og gården og tørreriet brænder delvist.
1911 Hans Jørgens søn er i lære som saddelmager i Holeby og er 24 år.
1921 Hans Jørgen er fortsat fabriksarbejder på sukkerfabrikken (er 69 år)
   
  Koldby var også bestyrer på Maribo sukkerfabrik i en periode hvor forsøg og forædling foregik på Ulriksdal, som han ledede sammen med hr. Lund der senere overtager ledelsen
  Forsøgsleder Lund overtager ledelsen
1933 Sophiehøj i Holeby sælges til DDS
1935 Forsøg med frø flyttes til Sofiehøj og der bygges drivhuse.