Tillæg (256.)

Christoffer Koks overlevende børn

 

 

 

Denne side er under udarbejdelse og derfor mangelfuld og med mulige fejl!

Navn: Anne Christoffersdatter - evt. (der er formentlig tale om to forskellige)
Født: (Før 1715)
Født før: 1712-5 el. 1708
Fødested:  
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret:  
Gift: Efter 1726
1729 16/11 med Tyge Jacobsen enkemand af Store Sæddinge, gift i Nebbelunde. (Forlovet den 23/10 - 1729) (evt. gift d.5/2-1730)
1736 11/1 trolovet med enkemand Friederich Jensen i Nebbelunde - De blev gift d. 8/4-1736.
1748 4/6 troloves med enkemand Peder Jørgensen fra Ø. Skørringe efter at Friederich af Bukkehave er død.
Børn:


De boede:

 

Død:  
Tidslinie:
   
1726 1/1 Hun er ikke gift endnu - var til dåb
1726 29/12 Stadig ikke gift men til dåber
1729 16/11 Anne Christoffersdatt. bliver gift med enkenmand Tyge Jacobsen i Nebbelunde el. Sæddinge?. (5/2-1730 og d. 23/10 jvf. morm)
1736 11/1 Anne Christoffersdatt. fra præstegården bliver gift med Friederich Jensen - gift 8/4.
1748 4/6 Hun troloves med enkemand Peder Jørgensen fra Ø. Skørringe efter at Friederich af Bukkehave er død.
1750 forlover Peder sig igen og hun må da være død.

Andet:

1726 Nye Aarsdag = 1 Januar
Bapt: Blev Jens Knudsens af Nebbelunde d¿bt en S¿n kaldet: KNUD Karen Erichs Daatter af Nebbelunde bar ham til Daaben, Fadderne vare: Michel Zigeler af R¿edbye, Rasmus Krog, Hans Erichsen, Peder Hansen, Peder J¿rgensen, Anna Michels Daatter, Anne Christophers Daatter, Karen Gabriels, alle af Nebbelunde.


1726 Domin: p: Nativ: J. Chr: = 29 December
Bapt: Blev Lars Madtzens af Nebbelunde D¿bt een S¿n kaldet: ANDERS, Anne Hendriks Daatter af Lunnegaarde bar det til Daaben. Fadderne vare: Hans Erichsen af Nebbelunde, Jens Larsen ibid: Hans Nielsen ibid: Peder J¿rgensen og Hans J¿rgensen ibid: og Jens J¿rgensen i Pr¾stegaarden, Anne Wolsings, Christopher Kokkis Pige i Nebbelunde Bodil Christens Daatter, Erich Svendsens Huustrue. Jens Knudsens Kone Anne Sophie, J¿rgen Tommesens Kone ibid: Magrete Peders Daatter og Anne Christophers Daatter i Pr¾stegaarden, Birte Lochens? hos Christian Wolsing, Anne Michels Daatter hos Hans Erichsen.

 

1729 Domin: 19 post Trinitatis = 23 Oktober
Trol: At Tyge Jacobsen Enkemand af Store Seddinge og Anne Chri= stophers Daatter af Nebbelunde, sim i Dag Dom: 19 pt. Trinitatis i den hellig Trefoldigheds Nafvn bliver Trolovede til hver andre, ere paa begge sider frie for anden ®gteskabs L¿fte,det vidner og underskriver vi som Cautionister Nebbelunde den 23 October Anno 1729. J. Knuds¿n, Gabriel Berndtsen.


1731 Domin: L¾tare = 4 Marts
Bapt: Blev Anne Christophers Daatters uegte Barn D¿bt kaldet: KAREN, Hans ®reboes Kone bar det til Daaben. Fadderne vare: Povel Hansen i Norre, J¿rgen Jensens tie= neste Pige Maren J¿rgens Daatter ibid: Peder Pedersens tieneste Karl Hans ®reboe og hans tieneste Pige Dorte J¿r= gens Daatter ibid: - Samme Anne Christophers Daatter har tilforn Dom: 4 Advent 1730 udstaaet Kirkens Disipliin for begangen Forseelse og da udlagt til Barnefader Herman Skr¾der, En B¿rhas og Landsryger.

 

1736 Onsdagen den 11te Januarii
Trol: Blev Friderich Jensen Enkemand af Nebbelunde og Anne Christophers Daatter udi Pr¾stegaarden Troelovede til hver andre, og at forn¾vnte Personer Friderich Jensen og Anne Christophers Daatter ere paa begge sider frie og ubehindrede for anden ®gteskabs L¿fte, samt ikke noget andet findes som dette Deris ®gteskab kand v¾re hinderlig, det vidner og underskrifver vi underskrefvne som Cautionister Nebbelunde Pr¾stegaard ut supra. Lauris Rasmussen, Peder Nielsen.


1736 Domin: 1 pt. Pasch: = 8 April
Cop: Blev Friderich Jensen og Anne Christophers Daatter af Nebbelunde ®gteviede udi Nebbelunde Kirke.

Dør hun i 1750 ?

1789 Dominica 22da post Trinitatis = 8 November
Bapt: Blev Marius Pedersen og Hustrue Anne Henrichs Datter i Buckehauge een S¿n: HENRICH Baaren af Maren Jens Datter paa Dansted. Faddere: Peder Lang, Jens J¿rgensen, Lars Gi¿dertsen og Anne Christofers Datter, alle i Buckehauge.


1790 18de S¿ndag efter Trinitatis = 3 Oktober
Bapt: Blev Henrich J¿rgensen i Buckehauge og Hustru Maren Hanses een Datter: MALENE KIRSTINE Baaren af Mette Dorthe Christens Datter af Norre. Faddere: Peder Lang, Jeppe Pedersen, Anne Jens J¿rgensens Hustru, Anne Christophers Datter, alle af Buckehauge.


1791 1ste S¿ndag i Faste = 13 Marts
Bapt: Blev Jens J¿rgensen i Buckehauge og Hustrue Anne Niels Datter en S¿n: PEDER Baaren af Anne Christofers Datter af Nebbelunde. Faddere: Peder Lang, Rasmus Vikke, Marcus Pedersen, Mathis Jensen, alle af Buckehauge.


Navn: Rasmus Christoffersen - evt.
Født: Født før: 1713
Fødested:  
Mor: evt 1. kone
Døbt:  
Konfirmeret:  
Gift:
Bliver gift med Margrethe Sørensdatter
Bliver gift med Marie Hansdatter/ hjort
Børn:


De boede:

Han boede i Bjernæsse.??

Død: 1732 - 23/6
Tidslinie:
1726 13/10 er fadder for Jørgen Tommesens søn Jørgen i Nebbelunde
1726 16/3 Rasmusses kone i Nebbelunde er fadder for Christen Michelsens datter Anne. Jørgen Tommesens kone bar barnet.
1731 13/6 Hans hustru Margrethe Sørensdatter dør !!!
1732 23/1 Han dør -
1732 27/7 Hans enke Marie Hansdatter gifter sig igen
   

Der er nok tale om to forskellige

1731 Den 13de Junii Sep:
Blev Begravet Rasmus Christophersens Huustrue Magrete S¿rens Daatter af Nebbelunde.

1732 Onsdagen den 23 Januari Sep:
Blev Rasmus Christophersen her af Nebbelunde Begr.

1732 Samme Dag = 22 Juni
Bapt: Blev J¿rgen Tommesen her af Nebbelunde Bye En S¿n d¿bt kaldet: J¯RGEN, Marie Hiort Sl. Rasmus Christophersens Enke her af Byen bar ham til Daaben. Fadderne vare: Jens M¿llere ibid: Hans Erichsen ibid: Hans Nielsen ibid: Lauridtz Madtzens Kone ibid: Margrethe Hendrichs Daatter, Peder Si¾llands Kone Karen N: ibid: Lauridtz Krogs Kone Karen N. ibid: Rasmus Krogs Daatter.

 

1732 Domin: 7 pt. Trinit: = 27 Juli
Trol: Blev Jens Madtzen tienende til Pr¾stens og Marie Hans Daatter, Sl. Rasmus Christophersens Efterleverske her af Nebbelunde Trolovede til hver andre, og at fornente Personer ere paa begge sider frie for anden ®gteskabs L¿fte, samt intet findes som Deres ®gteskab kand v¾re hinderlig, det vidner og undeskriver vi underskrefvne, Nebbelunde Pr¾stegaard d. 27 Julii Anno 1732. Christen COS Ollesen, Hans HHS Hansen.

 

Andet:  

Navn: Maren Christoffersdatter (evt. Christopher Kølles barn)
Født: (Før 1712)
Fødested: (Bukkehave??)
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret:  
Gift:  
Børn:De boede:

 

Død:  
Tidslinie:
   
   
1727 Til dåb for Jørgen Hansen i Bukkehave og tjener hos Peder Munch i Bukkehave
1728 Er til dåb hos Christopher kølle i Bukkehave - evt hendes far??
   
   

 

Andet:

1727 Domin: Qvadragesima = 2 Marts
Bapt: J¿rgen Hansen af Bukkehave En S¿n D¿bt kaldet: HANS Hl. Knud Rauns Datter af Bukkehave bar det til Daaben. Fadderne vare: Gesjant? Zumbilt ibid, Anders Knudsen ibid: Christen Ollesen tienende Hans K¿lle, Niels Erichsen i Bukkehave, Gabriel W¾ver i Nebbelunde, S¿ren Hansens Kone af Bukkehave, Peder Munchis Kone ibid: J¿rgen Jensens Kone ibid: Karen Peders Daatter tienende Hans K¿lle i Bukkehave, Maren Christophers Daatter tienende Peder Munch ibid:


1728 Domin: 2 p: Trinitatis = 18 Januar
Bapt: Blev Christopher K¿lle af Bukkehave En Datter d¿bt kaldet: KIRSTEN, J¿rgen Jensens Kone ibid: bar det til Daaben. Fadderne vare: Hans K¿lle ibid: Niels Erichsen ibid: Lars Knudsen ibid: Niels Skr¾der ibid: Peder Munchs Kone ibid: S¿ren Hansens Kone ibid: Birte Rauns ibid: Maren Christophers Daatter af Nebbelunde.


Navn: Lisbeth Christoffersen
Født: ca.1710 jvf. mormonerne. (Født før: 1713)
Fødested:  
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret:  
Gift: 1731 - 5/8 Hun forloves med Jørgen Marcusem - gift 16/12 i Nebbelunde.
Børn:

ca. 1748, Jens Jørgensen i Nebbelunde. Døde 12/5 - 1748.

De boede:

 

Død: 1748 - 9/4
Tidslinie:
   
1727 9/3 Hun er ugift og til barnedåb
1729 16/3 Til dåb i Nebbelunde
1731 5/8 Hun forloves med Jørgen Marcusem - gift 16/12
1748 9/4 Lisbeth dør og er da stadig gift med Jørgen
   
1748 9/4 Hun døde

 

Andet:

1729 Onsdagen den 16 Martij
Bapt: Blev Hans Erichsen af Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: ANNE, Niels J¿rgensens Huustrue Karen Erichs Daatter bar hende til Daaben. Fadderne vare: Jens Knudsen ibid: Christopher Kok ibid: Hans Nielsen ibid: Jens M¿llers Kone ibid: Jens Kroemands Huustrue ibid: Abel Christine i Pr¾stegaarden, Lisbeth Christophers Daatter ibid: Christopher Datter Ellen Ka= thrine i Nebbelunde.

1731 Domin: 11 pt. Trinit: = 5 August
Trol: Ere J¿rgen Marcusen og Lisbeth Christophers Daatter begge af Nebbelunde Bye Trolovede til hver andre og at fornevnte Personer ere paa begge sider frie for ®gteskabs L¿fter og at ikke heller noget andet er som Deris ®gteskab kan v¾re til hindre, det vidner og underskrifver vi underskrefvne, som Cautionister, Nebbelunde ut supra. Niels J¿rgensen, Hans HHS Hansen.


1731 Domin: 3 Advent = 16 December Cop: Blev J¿rgen Marcusen og Lisbeth Christophers Daatter ®gteviede til hver andre her udi Nebbelunde Kirke.

 

1732 Domin: 3 p: Epiphan: = 27 Januar
Bapt: Blev Hans Erichsen i Nebbelunde En S¿n d¿bt kaldet: ERICH Degnen Peder Paaskesens Ki¾reste bar ham til Daaben. Fadderne vare: Lauridtz Krog i Nebbelunde, Hans ®reboe ibid: Niels J¿rgensen ibid: Christopher Koks Kone ibid: J¿rgen Marcusens Kone ibid: Degnens Pige Else J¿rgens D.

 

1735 Domin: 2 Advent = 4 December
Bapt: Blev Friderich Jensen af Nebbelunde Hans Daatters Daab Confirmeret Barnet var kaldet: BODIL, J¿rgen Marchusens Huustrue Lisbeth Christens Daatter bar hende til Daaben. Fadderne vare: Peder S¿fvrensen, Lars Krog, Hans Kiep, Maren Kieps tjenende Hans Erichsen, Christopher Koks Huus= true Inger, Jacob Degns Huustrue Ellen N. alle af Nebbel.


1738 Domin: 3 p: Epiphan: = 26 JANUAR
Bapt: Blev Olle Ollesen af Nebbelunde En S¿n d¿bt kaldet: RASMUS J¿rgen Marchusens Huustru Lisbeth Christophers Daatter af Nebbelunde bar ham til Daaben. Fadderne vare: Niels Jensen i Gierringe, Hans Hiulmand og Matz Christensen tienende i Pr¾stegaarden, Jens Marchusen tienende sin Broder J¿rgen Marchusen, Lisbeth Frantz Daat= ter tienende i Pr¾stegaarden, Degnens Pige Karen N. Niels J¿rgensens Huustrue Else J¿rgens Daatter.


1738 Domin: 12 p: Trinitatis = 24 August
Bapt: Blev Hans Erichsen i Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: KAREN, Peder S¿fvrensens Kone Karen Madtz Daatter ibid: bar hende til Daaben. Fadderne vare: Jens Lauridtzen, Lars Hansen, Niels J¿rgen= senPeder ®reboes Kone Anne Cathrine, J¿rgen Marchusens Kone Lisbeth Christophers Daatter, alle af Nebbelunde Bye.


1740 Domin: 13 p: Trinitatis = 11 September
Bapt: Blev Hans Erichsen i Nebbel: En S¿n d¿bt kaldet: CHRISTEN Hans Nielsens Huustrue Karen Anders Daatter bar ham til Daaben. Fadderne vare: Peder S¿fvrensen, Peder J¿rgensen, Christen Krog, J¿rgen Marchusens Huustrue Lisbeth Christophers Daatter, alle af Nebbelunde Bye.

1743 Domin: 11 p: Trinitatis = 25 August
Bapt: Blev Niels J¿rgensen i Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: MAREN, Gabriel M¿llers Kone Karen N. bar hende til Daaben. Fadderne vare: Peder S¿fvrensen ibid: Peder ®reboe ibid: J¿rgen Nielsen tienende Degnen, Hans Erichsens Kone Birthe Christens Datter ibid: J¿rgen Marchusens Lisbeth Christophers Daatter ibid:

1748 Dend 9de April Sep: Blev J¿rgen Marchusens Huustrue Lisbeth Christophers Daatter af Nebbelunde Begravet.


Navn: Ellen Cathrine Christophersdatter
Født: ca 1712 jvf. mormonerne
Fødested:  
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret:  
Gift: 1733 - 4/3 Hun forloves med Olle Jensen fra Roed i Hillested - gift 1/11 i Nebbelunde samme år.
Børn:


De boede:

 

Død:  
Tidslinie:
   
1729 16/3 Til dåb i Nebbelunde
1733 4/3 Hun forloves med Olle Jensen fra Roed i Hillested - gift 1/11
   

 

Andet:

1729 Onsdagen den 16 Martij
Bapt: Blev Hans Erichsen af Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: ANNE, Niels J¿rgensens Huustrue Karen Erichs Daatter bar hende til Daaben. Fadderne vare: Jens Knudsen ibid: Christopher Kok ibid: Hans Nielsen ibid: Jens M¿llers Kone ibid: Jens Kroemands Huustrue ibid: Abel Christine i Pr¾stegaarden, Lisbeth Christophers Daatter ibid: Christopher Datter Ellen Kathrine i Nebbelunde.

1733 Den 4de Martii
At n¾rv¾rende unge Personer Olle Jensen udi Roed? i Hill sted Sogn og Ellen Cathrine Christophers Daatter, som i Dag d. 4 Martii i dend hellig 3 Foldigheds Nafvn bliver Trolovede til hver andre, ere paa begge sider frie for anden ®gteskabs L¿fte, samt ikke heller findes noget, som dette deres ®gteskab kand v¾re hinderlig, det vedstaaer og underskriver vi underskrefvne, som Caotionister, Nebbelunde d. 4 Martii 1733. Lofvrentz LJS J¿rgensen, J¿rgen IMS Madsen.


1733 Fest: Omni: Sanct: = 1 November Cop: Blev Olle Jensen udi Roe? og Ellen Cathrine Christophers Daatter ®gteviede udi Nebbelunde Kirke.


Navn: Jørgen Christoffersen Kok - se faktablad - ok
Født: 1715
Fødested: Sæddinge el. Nebbelunde
Mor: Else Lorentzdatter

Navn: Inger - ok
Født: Født før: 1725
Fødested:  
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret:  
Gift:  
Børn:De boede:

 

Død:  
Tidslinie:
   
1739 Til dåb
   
   

 

Andet:

1727 Fest Joh: Bapt: = 24 Juni
Bapt: Blev Erich Svendsen af Nebbelunde en Datter d¿bt kaldet: KIRSTINE, Lars Madsens Kone ibid: bar det til Daaben. Fadderne vare: Hans Nielsen ibid: Jens Kroemand ibid: Peder Munch i Bukkehave, J¿rgen Skr¾der af Nebbelunde, Jacob Degns Kone og Inger Koks ibid: Jens M¿llers Kone ibid: Hans Nielsens Pige Malene, Rasmus Krogs Datter Maren ibid:

1739 Fest: 2de Pentech: = 18 Maj
Bapt: Blev J¿rgen Matchusen af Nebbelunde hans S¿ns Daab Confir= meret, efter at Hand nogle Dage tilforn formedelst svaghed var bleven Hiemmed¿bt og kaldet: MARIUS, Signr: Jens Marchusens Ki¾reste af R¿edbye Mette N. Mad: Marcusis bar ham til Daaben. Fadderne vare: Lars Madtzen, Peder ®reboes Huustrue, Anne Cathrine, Inger Sl. Koks Daatter, Anne Cathrine, alle af Nebbelunde Bye.


Navn: Anne Christopher Koksdatter - ok
Født: ca.1725
Fødested: Nebbelunde
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret: 1740 Christopher Koks Datter af Nebbelunde: Anne Christophers Datter konfirmeres.
Gift: var ikke gift i 1791
Børn:


De boede:

 

Død:  
Tidslinie:
   
1740 1740 Christopher Koks Datter af Nebbelunde: Anne Christophers Datter konfirmeres.
   
   

 

Andet:

1789 Dominica 22da post Trinitatis = 8 November
Bapt: Blev Marius Pedersen og Hustrue Anne Henrichs Datter i Buckehauge een S¿n: HENRICH Baaren af Maren Jens Datter paa Dansted. Faddere: Peder Lang, Jens J¿rgensen, Lars Gi¿dertsen og Anne Christofers Datter, alle i Buckehauge.


1790 18de S¿ndag efter Trinitatis = 3 Oktober
Bapt: Blev Henrich J¿rgensen i Buckehauge og Hustru Maren Hanses een Datter: MALENE KIRSTINE Baaren af Mette Dorthe Christens Datter af Norre. Faddere: Peder Lang, Jeppe Pedersen, Anne Jens J¿rgensens Hustru, Anne Christophers Datter, alle af Buckehauge.


1791 1ste S¿ndag i Faste = 13 Marts
Bapt: Blev Jens J¿rgensen i Buckehauge og Hustrue Anne Niels Datter en S¿n: PEDER Baaren af Anne Christofers Datter af Nebbelunde. Faddere: Peder Lang, Rasmus Vikke, Marcus Pedersen, Mathis Jensen, alle af Buckehauge.


Navn: Maren Christoffersdatter - ok
Født: 1727 - 2/4
Fødested: Nebbelunde
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret: 1743 - Niels Erichsens papdatter Maren Christophers Daatter af Nebbelunde konfirmeres
Gift: 1752 - 1/5 Trolovet med enkemand Lauridtz Madtzen i Nebbelunde.
Hun tjente da sin papfar Niels Erichsen i Nebbelunde. Gift 4/6 - 1752.

1755 - 22/10 Lauridtz er død og hun forlover sig med Jørgen Hansen af Taarslunde. Gift 27/12 - 1755.
Børn:

 

De boede:

 

Død: 1759 - 19/3 Døde 32 år gl. og var da gift med Jørgen Hansen
Tidslinie:
1727 2/4 Født i Nebbelunde
   
1743 Niels Erichsens papdatter Maren Christophers Daatter af Nebbelunde konfirmeres
1744 Hun var med til en dåb
1752 1/5 Trolovet med enkemand Lauridtz Madtzen i Nebbelunde.
Hun tjente da sin papfar Niels Erichsen i Nebbelunde.
1752. 4/6 De blev gift
1753 Hun var med til en dåb
1755 22/10 Lauridtz er død og hun forlover sig med Jørgen Hansen af Taarslunde. Gift 27/12.J¿rgen Christoffersen af Store Seddinge var cautionist (evt. hendes 10 år ældre bror).
   
   
1759 19/3 døde 32 år gl. og var da gift med Jørgen Hansen


Andet: 1727 Onsdagen den 2 April
Bapt: Blev Christofer Koks Datter d¿bt og kaldet: MAREN Lars Madsens Kone bar det til Daaben, Fadderne vare: Christen Volsing, Jens Knudsen, Niels J¿r gensen, Hans erichsen, J¿rgen Skreder, Erich Svendsker, Jens J¿rgensen og Hans Due i Pr¾stegaarden, Peder S¿rensen Peder J¿rgensen, Rasmus Krogs Hustrue, Lars Krogs Hustrue, Gabriel Vefvers Hustrue, Abel og Magrethe i Pr¾stegaarden, Rasmus Krogs Datter, Degnens Pige Lisabet, Niels J¿rgensens Pige og Hans Sellands Pige Malene.

 


1744 Domin: 1 Advent = 29 November
Bapt: Blev Gabriel M¿llers 2de Tvillinge B¿rns Daab i Nebbelunde Confirmeret, efter at de tilforn formedelst Sygdom var Hiemmed¿bte og S¿nnen JACOB bar Madame Tverschou paa Dansted til Daaben. Datteren JOHANNE CATHRINE bar Svend Smeds Huustrue i Nebbelunde Anne Hans Daatter til Daaben.
Fadderne vare: Hans Nielsen, Niels Erichsen, begge i Nebbelunde, Lisbet Marcuses, Christen Krogs Huustrue Dorthe Rasmus Daatter, Degnens S¿n Paaske Pedersen og hans tieneste Pige Maren Christophers Daatter, Bodil Cathrina tienende paa Dansted Gaard hos Madame Tverschouv.


1748 Dom: 19 p: Trinitatis = 20 Oktober
Bapt: Blev Olle Kieldsen Musqvetere i Nebbelunde En S¿n d¿bt Kaldet: ERICH, Anne Catharine tienende i Pr¾stegaarden bar ham til Daaben. Fadderne vare: Hans Nielsen, Niels Erichsen, Hans Michel sens Kone Anne N. Svend Smeds Huustrue Anne N. Peder M¿l lers Kone Anne Anders Daatter, Niels Erichsens Stifdaatter Maren Christophers Daatter, alle af Nebbelunde Bye.


1752 Domin: 1 pt. Trinit: = 4 Juni Cop: Blev Lauridtz Madtzen og Maren Christophers Daatter ®gte= viede udi Nebbelunde Kirke.


1752 Dom: 8 p: Trinitatis = 23 Juli
Bapt: Blev J¿rgen Kaare i Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: KAREN, Sognepr¾stens Bryggerpige Karen Peders Daatter bar Hende til Daaben. Fadderne vare: Lars Krog, Peder S¿fvrensen, Niels Joensen, Anders Rasmussen, Lars Madtzens Kone Maren Christophers Daatter, Lars Haugaards Kone Maren N.


1752 Dom: 21 p: Trinitatis = 22 Oktober
Bapt: Blev Anders Rasmussen af Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: KAREN, Lauridtz Madtzens Huustrue Maren Christophers Daatter bar hende til Daaben. Fadderne vare: Peder S¿fvrensen og hans S¿n Madtz S¿fvren sen af Nebbelunde, J¿rgen Kaare ibid: Lauridtz Krogs Kone ibid: og hans Datter Bodil.


1753 Dom: Palmarum = 15 April
Bapt: Blev Niels Joensen i Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: ANNE, Mons: Brabrandsts Pige i R¿edbye Anne K¿lles bar Hende til Daaben. Fadderne vare: Jens M¿llere, Peder S¿fvrensen, Lars Haugaard, Lars Madtzens Kone Maren Christophers Daatter, Christen Krogs Kone, Christen Jensens Stifdaatter, Maren Hans Daatter.


1754 Dom: 2 Advent = 8 December
Bapt: Blev Jens Lauridtzen Smed i Norre En S¿n d¿bt kaldet: LAURIDTZ, Lars Madtzens Kone Maren Christophers Daatter i Nebbelunde bar Hende til Daaben. Fadderne vare: Niels Bruun ibid: Iver Hansen ibid: Lars Munchs Kone i Bukkehave Maren N. Olle Christensens Kone Karen Rasmus Daatter i Norre, Lars Ruuses Kone Birthe Christens Daatter, Hans Haugaards Stifdaatter Ellen Niels Daatter, Povel Dinesens Daatter i Raae Anne Marie.


1755 Onsdagen den 22de October
Trol: Ere J¿rgen Hansen af Taarslunde og Sl. Lauridtz Matzens Enke Maren Christophers Daatter af Nebbelunde Troelovede til hver andre, og at fornevnte Personer ere for anden ®gteskabs L¿fte aldeles frie og ubehindrede, samt at ikke noget andet findes, som dette Deres begyndte ®gteskab Louvlig kand hindre eller forbyde, tilstaar og underskrif= ver vi underskrefvne, som Cautionister, Een for begge og begge for Een, Nebbelunde Pr¾stegaard ut supra. Hans H.P.S. Pedersen af Taarslunde, J¿rgen Christoffersen af Store Seddinge.

1755 Fest: 3 Nativ: Jesu Chr. = 27 December Cop: Bleve Ovenbemelte J¿rgen Hansen og Maren Christophers Daatter ®gteviede udi Nebbelunde Kirke.

1759 Den 19de Martii Sep: Blev J¿rgen Hansens Hustrue Maren Christophersd: begraven 32 Aar gammel.

Hun er død?? Hvem er dette?

1805 Mari¾ Bebudelses Dag = 25 Marts
Bapt: Blev Ole J¿rgensen og Hustrue Maren Christofers Datter i Buckehauge, Een S¿n: PEDER, f¿dt den 17de Februarii Frembaaren af S¿steren Karen Marie Oles Datter paa Seddingegaard. Faddere: Mads Pedersen, Bodil Peders Datter, Johannes Henrichsen og Peder Johansen, alle i Buckehauge.


Navn: Anne Katrine Kok - evt. en datter eller farbroderen Christians datter?
Født: Født ca.1731
Fødested:  
Mor:  
Døbt:  
Konfirmeret: 1746 Konfirmeret fra St. Sæddinge - Jacob Hansens kones søsters datter (evt inger Zachariasens søster?)
Gift: Blev gift
Børn:De boede:

 

Død:  
Tidslinie:
   
1739 Til dåb
1746 Konfirmeret i Nebbelunde - er fra Sæddinge
1753 Anne Katrine Koch gift med Jørgen Smed i Bursø og Hans Christoffersen er med til en dåb (Der findes en Hans Christoffersen i Nebbelunde gift med Anne Larsdatter)
1756 Hun er gift med Peder smed og en Matz Wolsing er med... til en dåb ?? i Bursø??
   
   

Bursø:
1753 Fest: Grat: Act: Bapt: Hans Rasmussen V¾vers liden S¿n Navnet: CHRISTOPHER. J¿rgen Smeds Hustrue Anne Catrine Kochs b.B: T.B: Hans Christophersen,Ane Skr¾ders,Thomas Hendrichsen, Ane Ja= cobs Dotter,Niels Hansen.

1756 Dom. 4 p. Epiph: Bapt: Hans Hansen med Tilnavnet Skoemager,liden dotter Nav= net: KAREN. Peder Smids Hustrue Ane Katrine Kochs b.B: T.B: Matz Volsing,Lauritz Jensen,Skolemesterens Hustrue Karen.

Andet:  

Navn: Anne Christoffersen
Født:  
Fødested:  
Mor:  
Døbt:  
Død: døde som spæd
Andet:

1735 Domin: Judica = 27 Marts
Bapt: Blev Christopher Kok af Nebbelunde En Datter d¿bt kaldet: ANNE, Peder Zachariasens Huustrue Zidzel Jens Daatter af R¿edbye bar hende til Daaben. Fadderne vare: Lars Krog, Michel M¿llere, J¿rgen Skr¾dder, Hans Erichsens Kone, Erich Svendskes Kone, Gabriel Berent= zens Datter Anne Kathrine, Hans Si¾llands Kone S¿ster Anne Anders Daatter, alle af Nebbelunde Bye.

1755 - 7 søndag efter trinitatis. Anders Brix døber datteren Anne. Hans Madsens hustru Anne Koks af St. Sædinge bar barnet. (dvs. hun er født før 1735)

 

Hans Christoffersen - hverm er han - passer ikke ind

1740 Domin: Qvadragesima = 6 Marts Trol: Bleve Hans Christophersen Enkemand af Burs¿e og Maren Peders Daattertienende paa Danstedgaard udi Nebbelunde Sogn Troelovede til hver andre og at fornefvnede Personer ere paa andre st¾der for andet aabenbare ®gteskabs L¿fte aldeles frie og ubehindrede, det vidner og underskrifver vi underskrefvne som Cautionister, Nebbelunde Pr¾stegaard Anders A.M.S. Madtzen, Christopher C.D.S. Danielsen.

1740 Domin: 4 pt. Trinit: = 10 Juli Cop: Bleve ovenbemelte Hans Christophersen af Burs¿e og Maren Peders Daatter ibid: ®gteviede udi Nebbelunde Kirke.

____________________________________

Anno 1773 Dom: Qvasimodogeniti = 18 April Bleve efterskrevne af Nebbelunde og S¾dinge Sogners Ungdom antagne til Confirmation i Nebbelunde Kirke. Af Nebbelunde Sogn. 1. Jeppe Pedersen, Peder Jeppesens S¿n i Buchehave, 17 Aar 2. Peder Madsen, S¿ren H----sens Stifs¿n i Nebbel. 17 Aar 3. S¿ren Nielsen fra Fyen, tien. i Pr¾stegaarden, 16 Aar 4. Hans Christophersen, Christopher Hansens i Nebbelunde ------------------------------------------------ 14 Aar 5. Margrethe Hansdatter,Hans Larsens Datter i Norre 14 Aar

 

1777 Onsdagen den 24de September Trol: Blev Ungkarl Hans Christophersen Brems fra Taagerup og Peder Olsens Enke Ane Larsdatter i Nebbelunde Trolovede og at intet findes paa nogen af Siderne, som kand for= byde disses forehavende ®gteskab, det bevidner under= skrevne Forl¿ftnings M¾nd. Nebbelunde ut supra. Lars L.H.S. Haugaard, Jens J.O.S. Ottesen. Cop: Fredagen den 7 November blev disse Viede i Nebbel. Kirke

1775 Dom: 24 p: Trinitatis = 26 November Bapt: Blev Christopher J¿rgensen i Nebbelunde en S¿n D¿bt og Kaldet: MADS Baaren til Daaben af Jomfru Tr¿jel i Pr¾stegaarden. Fadderne vare: Peder Olsen, S¿ren Snedker, Hans Christop= hersen, Christopher Hansens Hustru, Peder Olsens Ane Kir= stine og Degnens S¿ster Datter Sidsel Catrine.

1777 Dom: 19 p: Trinitatis = 5 Oktober Bapt: Blev Christen S¿rensen i Nebbelunde en S¿n D¿bt og Kaldet: HANS Baaren til Daaben af Jomfru Tr¿jel i Pr¾stegaarden. Fadderne vare: Christen Hansen, Hans Christophersen Brems, S¿ren Nielsen tienende i Pr¾stegaarden, Degnens S¿ster Datter Sidsel Catrine Justdatter Hiort og Christen Hansens Pige Ane Hansdatter, alle af Nebbelunde.

1778 Dom: Judica = 5 April Bapt: Blev Hans Munch i Buchehave 2de Tvilling D¿ttre D¿bt; den 1ste Kaldet: BIRTHE, Baaren til Daaben af Christopher Han= sens Hustru Maren Madsdatter, Den 2den Kaldet: SIDSEL, Frembaaren til Daaben af Jens Hiulmands Hustru Eva Niels= datter i Buchehave. Fadderne vare: Peder Lang, Peder Meere, Hans og Mads Ras= mus Mognsens S¿nner, Hans Christophersen, Hans Meeres Hustru og Datter Maren og Rasmus Mognsens Hustru, alle i Buchehave.

1778 Dom: 20 p: Trinitatis = 1 November Bapt: Blev Rasmus Krogs S¿n i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: LARS Baaren til Daaben af Ane Kirstine Mortensdatter tienende Hans Christophersen ibidem. Fadderne vare: J¿rgen Hansen, Christen Hansen, Lars Hau= gaard, Niels Meeres Hustru i Lille S¾dinge og Hans Chri= stophersens Hustru her i Byen.

1779 Dom: 3tia p: Epiphan = 24 Januar Bapt: Blev Niels Si¾llands S¿n i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: J¯RGEN Baaren til Daaben af Hans Christophersens Hustru Ane Lars= datter i Nebbelunde. Fadderne vare: Christen Hansen her i Byen, Christopher Kok og Jens Kok i S¾dinge,Peder Smids Hustru og Frands Fiskers Hustru her i Byen.

1779 Dom: Reminiscere = 28 Februar Bapt: Blev Peder Langs Datter i Buchehave D¿bt og Kaldet: MAREN Baaren til Daaben af Hans Langs Kone Inger i Viget. Fadderne vare: Tomas J¿rgensen og Mads J¿rgensen i Viget, Hans Christophersen, Hans Meeres Datter Maren i Buchehave, Peder Snedkers Datter Maren fra Brandstrup.

1779 Fer: 2de Penteco: = 24 Maj Bapt: Blev Christopher J¿rgensens Datter i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: KIRSTEN Frembaaren af Hans Christophersens Hustru Ane Larsdatter. Fadderne vare: Markus J¿rgensen, Gregers Hansen og Hans Staffensen, Hans Christophers Pige Ane Kirstine og Degnens S¿ster Datter Maren Kirstine, alle af Nebbelunde.

1779 Dom: 17 p: Trinitatis = 26 September Bapt: Blev Hans Staffensens S¿n D¿bt og Kaldet: MADS Baaren til Daaben af Rasmus Krogs Hustru Karen Larsdatter ibidem. Fadderne vare: Christopher J¿rgensen, Hans Christophersen Peder Madsen Si¾lland, S¿ren Hemmesens Hustru og Christop= her J¿rgens Datter Lisbeth, alle her i Byen.

1779 Dom: 3tia Advent = 12 December Bapt: Blev Kirsten Danielsdatters U¾gte S¿n D¿bt og Kaldet: DANIEL Frembaaren til Daaben af Hans Christophersens tieneste Pige Ane Kirstine Mortensdatter i Nebbelunde. Fadderne vare: Hans Christophersen, Peder Staffensen og Lars Olsen, Frands Fiskers Kone og Niels Eriksens Datter Inger Catrine, alle her af Nebbelunde. Til Barnefader blev udlagt Peder J¿rgensen tienende Jens Munk i R¿dbye; hvor Barnet Aulet.

1779 Fer: 2de Nat: Xti = 26 December Bapt: Blev Peder Svendsen Smids Datter i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: BODIL Baaren til Daaben af Hans Christophers Pige Ane Kirstine Mortensdatter ibidem. Fadderne vare: Hans Smid og Mikkel Madsen i S¾dinge, og Christen Pedersen tienende S¿ren Hemmesen i Nebbelunde, N. Eriksens Kone og Christen Hansens Pige Ane Hansdatter i Nebbelunde.

1780 Onsdagen den 8 Marti Bapt: Blev Jon T¿mmermands S¿n i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: SAMUEL Baaren til Daaben af Sogne Pr¾stens Ki¾reste Mad: Rigitze Sophie Tr¿jel. Fadderne vare: Anders M¿ller ved R¿dbye, Hans Christopher= sen og Lars Olsen i Nebbelunde, Maren Kirstine Degnens S¿ster Datter og Birthe J¿rgensdatter tienende Madame Lykke i R¿dbye.

1780 Dom: 3tia p: Trinitatis = 11 Juni Bapt: Blev Lars Olsens Datter i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: BODIL MARIE Baaren til Daaben af Margrethe S¿rensdatter tienende i Pr¾stegaarden. Fadderne vare: Hans Christophersen, Peder Smid og Christen Hansen, Ane Kirstine Mortensdatter og N. Eriksens Hustru, alle af Nebbelunde.

1780 Dom: 18 p: Trinitatis = 24 September Bapt: Blev Rasmus Fugls S¿n i Buchehave D¿bt og Kaldet: JOHAN Frembaaren til Daaben af Mette Johansdatter tienende Hans Meere i Norre. Fadderne vare: Peder Hansen Meere og Hans Christophersen af Buchehave, Niels Johansen fra Norre, Maren Jens Hiul= mands Datter og Karen Jensdatter tienende Rasmus Mognsen.

1780 Dom: 25 p: Trinitatis = 12 November Bapt: Blev S¿ren Hemmesens Datter i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: MAREN Baaren til Daaben af Ane Hansdatter tienende Christen Hansen. Fadderne vare: Christen Hansen, Peder Smid og Lars Hau= gaard, Kirsten Christensdatter tienende L. Hansen og Ane Kirstine Mortensdatter tienende Hans Christophersen, alle af Nebbelunde.

1781 Dom: Sexagesima = 18 Februar Bapt: Blev Lodvig Schr¿der i Nebbelunde en S¿n D¿bt og Kaldet: MARCHUS SCHR¯DER Baaren til Daaben af Birthe Hansdatter tienende Erich Marcheprang i R¿dbye. Fadderne vare: Hans Christophersen tienende hos Marche= prang, Hans Christophersen her i Byen, Niels Erichsens Hustru, Jon T¿mmermands Hustru Maren Kirstine Justdatter til Degnens og Kirsten Christensdatter hos Christen Hansen her i Byen.

1781 Onsdagen den 14de Marti Bapt: Blev Rasmus Krogs S¿n i Nebbelunde D¿bt og Kaldet: PEDER Baaren til Daaben af Bodil Christiansdatter tienende i Pr¾stegaarden. Fadderne vare: Hans Staffensen, J¿rgen Hansen her i Byen, Christen Ruus T¾rsker paa Binitze, Ane Kirstine Mortens= datter tienende Hans Christophersen og Ane Hansdatter tienende Christen Hansen her i Byen.

1781 Dom: Rogate: = 20 Maj Bapt: Blev Niels Si¾llands Hiemmed¿bte S¿n fra Nebbelunde navnlig: ANDERS, indl¾st Baaren af J¿rgen Koks Hustrue i Seddinge. Fadderne vare: Christofer Kok i Seddinge, Frands Hermansen Hans Christofersens Hustrue og Niels Erichsens Datter Karen, alle i Nebbelunde.

1783 Onsdagen den 19de Februarii Trol: Blev Enkemand Hans Christofersen af Nebbelunde og Pigen Magrete Hans Datter af Norre Trolovede; for hvilke Ca= vere som Forlovere: Lars L.P.S. Pedersen, Hans Larsen. Cop: ?

1783 Den 23de Maji Bapt: Blev Sl: Niels M¿llers S¿n af Nebbelunde: NIELS Frembaaren af Anne Christens Datter. Faddere: Karen Christens Datter, Rasmus Thomsen, Anders Pedersen, Hans Christofersen.

1784 Dom: 19na p: Trinitatis = 17 Oktober Bapt: Blev Morten Mathi¾sen M¿ller i Nebbelunde een Datter: JOHANNE Baaren af Anders Pedersen Hustrue i Schorseb¿lle? Faddere: Rasmus Krog, Lars Haugaard, Hans Christofersen, Lars Haugaards Hustrue, alle her af Byen.

1785 Dom: Rogate = 1 Maj Bapt: Blev S¿ren Hemmingsen i Nebbelunde een S¿n: CHRISTOFER Baaren af Hans Christofersens Hustrue ibidem. Faddere: Rasmus Krog, Peder Rytters Hustrue, Christen Hansens Hustrue, J¿rgen Hansens tienende Hans Christofer= sen, alle der i Byen.

1785 Dom: 11ma post Trinitatis = 7 August Bapt: Blev Peter Iversen i Nebbelunde een S¿n: IVER Baaren af Dorthe Hans Datter i R¿dbye. Faddere: Hans Christofersen, Rasmus Krog, J¿rgen Christo= fersen, Niels Si¾llands Hustrue, alle af Sognet.

1785 Dom: 19na post Trinitatis = 2 Oktober Bapt: Blev Hans Christofersen i Buckehauge een Datter: CHRISTIANE Baaren af Magrete Jens Datter i R¿dbye. Faddere: Lars og Edvart Christofers¿nner, Peder Munk og Peder Langs Hustruer, alle ibidem.

1786 Feria 2de Pentecost: = 5 Juni Bapt: Blev -------? -----------? i Nebbelunde een Datter: MAREN Baaren af Kirsten ------? Datter i Nebbelunde- Faddere: Hans Christofersen, Niels Si¾llands Hustrue, Niels -------? Hustrue af Nebbelunde, Hans Rasmusen af Seddinge.

1786 Dom: 23 post Trintatis = 19 November Bapt: Blev Niels? Pedersen? i Nebbelunde een Datter: KAREN Baaren af ----------? Peders? Datter i Vester Schi¿rringe. Faddere: Hans Christofersen, Peder Fugls Hustrue, -------? Christofersen, Birthe Christofers Datter,alle i Nebbelunde

1787 Feria 2da Paschatos = 9 April Bapt: Blev Iver Knudsen i Buckehauge een Datter: INGEBORG Baaren af Ellen Hans Datter ibidem. Faddere: Hans Justesen i ¯ster Tirsted, Lars Christofersen paa Dansted, Hans Christofersen og Peder Langs Hustruer.

1787 1ste S¿ndag i Advent = 2 December Bapt: Blev Peder J¿rgensen i Nebbelunde een Datter: MAGRETE CHRISTIANE Baaren af J¿rgen Hansens Hustrue der i Byen. Faddere: S¿ren Hemmingsen, Christofer J¿rgensen af Nebbe= lunde, Hans Justesen i ¯ster Tirsted, Hans Christofersen paa Seddingegaard.

1788 Dominica 6ta post Trinitatis = 29 Juni Bapt: Blev Christofersens og Magrete Peders Datters Barn i Buckehauge: CHRISTIANE Baaren til Daaben af Hans Christofersens Hustrue paa Gierringe Skov. Faddere: Rasmus Pedersen og Gabriel Pedersen i Biergn? Lars Christofersen i Opager og Rasmus Fugl i Buckehauge.

1789 Fredagen den 27de Februari Trol: Blev Ungkarl Hans Christofersen og Pigen Maren Jens Datter, begge af Nebbelunde Trolovede,for hvilke Ca= vere som Forlovere: Nebbelunde ut supra. Niels N.J.S. Jensen, Lars L.P.S. Pedersen. Cop: Viede den 27de Martii.

1789 4de S¿ndag efter Hl. 3 Konger = 1 Februar
NB. For Tallets Skyld anf¿res Lars Gi¿dertsens d¿df¿dte S¿n i Buckehauge. NB. Ligeledes Hans Christofersens S¿n i Nebbelunde, som blev Hiemmed¿bt og D¿de.

1790 Mandagen den 23de Augusti Trol: Blev Enkemand Hans Christofersen af Gieringe og Pigen Karen S¿rens Datter af Nebbelunde Trolovede, for hvil= ke Cavere som Forlovere: Nebbelunde ut supra. S¿ren S.H.S. Hemmingsen, Mads M.C.S. Christofersen, Cop: Viede den 20de October. begge af Nebbelunde.


1790 Trinitatis S¿ndag = 30 Maj Bapt: Blev Rasmus Larsen Krog og Hustrue Karen Lars Datter i Nebbelunde een S¿n: J¯RGEN Baaren af Kirsten Peders Datter af Nebbelunde. Faddere: Rasmus Pedersen Gaardmand, Mads Christophersens Hustrue, Johannes M¿ller og Hans Christophersen Gaardmand, alle af Nebbelunde.

1790 Samme Dag = 3 Oktober Bapt: Blev Mads Christofersen i Nebbelunde og Hustrue Magrethe Peders Datter en Datter: MAREN Baaren af Hans Christofersens F¾stem¿e i Gieringe. Faddere: Rasmus Larsen, S¿ren Hemmingsen, Rasmus Pedersen og Christen Hansen, alle af Nebbelunde.

1790 24de S¿ndag efter Trinitatis = 14 November Bapt: Blev Henrich Tobi¾sen i Nebbelunde og Hustrue Maren Anders Datter en Datter: ANNE Baaren af Bodil Rasmus Datter ibidem. Faddere: Hans Christofersen, Marcus J¿rgensen, Hans J¿r= gensen og Christen S¿rensen alle i Nebbelunde.

1812 Den 3 Oktober Trol: Meldte sig til ®gteskabsforbindelse Enkemand Jochum Christian Linau af Hillested og Pigen Ellen Peders Datter af Nebbelunde. At der mod dette ®gteskab in= tet efter Loven vides hinderligt, derfor indestaae som Forl¿ftningsm¾nd: Hans Christofersen, Rasmus Mortensen. Cop: Viede den 3 November.

??

Senere mennesker:
____________________________

Elisabeth
Christoffersdatter
Født før: 1761
1782 - 20/7 Hun er ugift og forlover sig med Enkemand Hans Brems af Sæddinge.

Hans Christoffersen
1783 - 19/2 Enkemand Hans Christoffersen gifter sig med pige Magrethe Hansdatter.

 

En Jørgen Christoffersen Konfirmeres i 1770 - han er født i 1752 tjener i Nebbelunde præstegråd.

Christoffer Jørgensen som er født 19/11 - 1734 el. 11/8 - 1737i Nebbelunde er søn af Jørgen Marcusen