Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 

Brugsforeningen

Errindlev brugsforening blev oprettet i 1868 og er danmarks ældste, samt den tredieældste af alle brugsforeninger. Som det fremgår af nedenstående aktie kostede det på et ukendt tidspunkt 10 kr.at blive andelshaver.

 

Den udsprang af andelsbevægelsen ligesom mejerier og møller i området gjorde det. Det smarte ved brugsforeningen var at man ved fællesindkøb kunne springe mellemledet over og at overskudet gik til andelshaverne. Senere fik den filialer i Torslunde og Bjernæs.

På bagsiden af ovenstående postkort har står der i hånden skrevet: Dette er den største brugsforening i Danmark, og der handles her for 300.000 om året.

Arbejdere med vejtromlen foran brugsen i Errindlev.


Indtil midt i 1970'ern så brugsforenigen således ud.


 

I efteråret 1977 byggede man ud til højre for den oprindelige brugsbygning, og butikken fik herved 2 1/2 gang så meget salgsplads. 1. dec. 1977 blev tilbygningen indviet.

Annonce fra åbningen af Brugsen.

 

Indenfor i den nye brugs tilbygning.

'Brugsen' i Errindlev som den ser ud i dag.