Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 

 

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset blev bygget i 1883 over for kirken, Rødbyvej 7 og blev lavet som et aktieselskab.

I sin bog 'Minder fra Errindlevs opblomstring 1889-1934' beskriver L. Hansen hvordan byggeriet kom i gang efter en begravelse i byen:

'Da dette var overstået samledes skytterne i Brugsforeningen, hvor det blev vedtaget at bygge et forsamlingshus, og nogle af de ældste skytter skulle da gå omkring for at samle aktier, hver på fem kroner, der skulle udbetales på fem år, og så kunne man tegne sig for så mange man ville. Skovrider Schrøder blev meget glad da han fik dette at vide, og han hjalp til med både det ene og det andet. Den 26. November 1883 blev huset indviet med foredrag og sang, ligesom der blev dannet en gymnastikforening, hvortil vi gav 50 øre om året.'

Aktien til højre er Aktie nr. 200 som blev købt af Helene Hansen fra Errindlev (Egelund) i 1886. Som det fremgår blev bygningen på det tidspunkt kaldet for 'gymnastik og foredragsbygningen', og bestyrelsen bestod bl.a. af F. Reiffenstein, Hans Jørgen Petersen, Otto Iversen, Johan Andersen og S. Hansen.

Teksten forlyder således: 'Bestyrelsen af Gynastik- og foredragsbygningen i Errindlev gør herved vitterligt at Helene Hansen i Errindlev eller den, til hvem dette aktiebrev lovligt overdrages, er aktionær i dette aktieselskab for 5 kr. eller fem kroner, og som sådan delagtig i alle selskabets ejendele og rettigheder overensstemmende med selskabets lov. Det bemærkes, at når nærværende aktie bliver genstand for salg eller overdragelse til en anden, har selskabet forkøbsret til samme efter vedtægterne for Dansk Samfund for Errindlev og Taagerup pastorater §4.

Underskrevet af bestyrelsen - Errindlev d. 19. december 1886.'Gennem tiderne er forsamlingshuset blevet brug af mange forskellige foreninger. Her følger nogle af dem:


Selvskabelig forening:

Den selvskabelige forening var en balforening for de unge hvor de kunne feste. Der var jo ikke så mange andre muligheder på den tid. Nedenstående foto er taget udenfor i 1935 ved den selvskabelige forenings jubilæum.


Radikal Venstre forening:

Den Radikale Venstre forening for Errindlev Olstrup blev dannet før eller omkring 1918 og i mange år lejede de forsamlingshuset når de skulle holde deres møder. En gang om året blev der holdt sommerstævne med besøg af et folketingsmedlem, og når det ikke blev holdt i forsamlingshuset var det som regl i Bangs have i Maribo.

Husmandsforeningen

Der blev hvert år afholdt en produktudstilling i forsamlingshuset. Det var alle landmændene fra husmandsforeningen der kom og udstillede deres største grøntsager. De holdt til tider også fester og musikken hertil var primært et klaver. Desuden blev der holdt årlige juletræsfester i forsamlingshuset. En for socialdemokratisk forening og en for husmandsforeningen.

Amatør teater

I Errindlev blev der lavet amatør teater af nogle af de lokale, og det var som regl muntre og folkelige stykker. Elma Larsen fra Lundehøje fortæller: Når der var dilletant fester (dvs. amatør teater) om vinteren blev vi børn kørt i den fine hestevogn til Errindlev. Nogle af dem der var med til at spille teater var bl.a. Johannes Larsen(hendes bror), Ingeborg Christensen og Bernhard Due. Hestevognen blev parkeret i rejsestalden ved gadekæret og når det var færdigt var det blevet mørkt. Så fik vi lygter (sterinlys) på vognen når vi skulle køre hjem.

Gymnastikforeningen

Forsamlingshuset blev helt fra starten som nævnt også brugt til gymnastik. L. Hansen beskriver i sine erindringer: Træhest og trapez kom fra København, hvortil pengene tilvejebragtes ved gymnastikopvisninger. Læreren fik ingen løn, men var meget flittig. Når der var fest i Lysemosen var både Nakskovvitterne og Nykøbingenserne bange for 13. kreds. Gymnastiklæreren hed Hans Larsen; han kunne både sabelhugning og bajonetfægtning, og når man kunne de to ting, havde man gode dage i tjenesten.

På ovenstående billede fra 1935 ses nogle af pigerne fra gymnastikforeningen, på vej til landsstævne. Øverst fra venstre ses Marie Jensen og Elna Larsen. Helt til venstre ses Thea Madsen og ved siden af hende Else Andersen. Dernæst Ingeborg Petersen fra Errindlev havn. Navnet på pigen til højre kendes ikke, men det er Annelise Thidemann der sidder forrest.

Desværre brændte forsamlingshuset den 7 maj 1959 og det er i dag flyttet ud i yderkanten af byen til Centralskolevej 8. Der opføres stadig dilletantstykker.

 

Se aktien i stor format...