Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 
 


Gadekæret

Gadekæret har eksisteret helt tilbage i tiden og er formentlig en af grundene til at byen netop er opstået på dette sted. Nedenstående postkort er fra ca. 1911 eller lidt før. I baggrunden ses kirken og den gamle rytterskole.

I sin fortælling 'Minder fra Errindlevs opblomstring 1889-1934' skriver L. Hansen følgende: 'Gadekæret har været meget stort. Det strakte sig fra præstegården og til øst for matr. 7. I de tørre år blev det renset og når man stod nede på bunden kunne man ikke se kirketårnet. Der var ingen vej omkring dengang og folk som skulle til smedien måtte køre ind ved Nørdrups skel og følge dette skel op til smedien.'


L. Hansen fortsætter: 'Vejen omkring gadekæret blev lavet af tre mænd: Iver Iversen, Mogens Christensen og Peder Larsen. Det aftaltes mellem disse tre, at ved hans indkørsel, der døde først, skulle de to overlevende plante Lindetræer. Det blev Peder Larsen der døde først. Han havde præstegårdsjorden i forpagtning. En dag skulle han dræbe en af sine hunde, og derfor bandt han den til et vognhjul. Alt hvad hestene kunne løbe, for de ud i marken. Da hunden var død stod han af og løste den, men i det samme kom der et mægtigt lynnedslag, og Peder Larsen var død på stedet. Det er omtrent hvor Johannes Hansen bor og lindetræerne blev plantet ved hans nye indkørsel, matr. 8.'

 

L. Hansen skriver videre 'Den nye vej bevirkede at P. Hansen, som havde overtaget Iver Iversens fæstegård, fik det areal som vejen skar fra og som senere solgtes til Ole Madsen skomager og snedker Hasemann. Den nye vej gik ud fra den gamle skole, hen forbi smedien og drejede til højre over til den gamle vej, som ikke nåede længere end til Kristoffer Jensens hus. Når man skulle om til de fem gårde måtte man dreje til højre så snart man kom øst for Hans Dues gård, og gå lige i syd op til den halvmåne vej som førte om til gårdene. Den nye vej bevirkede at hver gård fik sin egen lange indkørsel.'Den sydlige ende med snedker Hasemanns hus (banken) længst til venstre.

 

 

Kirken, samt saddelmageren og smedens huse.

 

Den vestlige side af gadekæret.

 

Om vinteren frøs gadekæret og man kunne løbe på skøjter.

Postkort med gadekæret fra Errindlev papir og boghandel.

Det nordøstlige hjørne, i nyere tid. (Efter 1930).

 

Dette billede er taget omkring år 1949 og gadekæret ligner nærmest et mudderhul. Børnene på billedet er Henrik og Anne Grethe Koch, saddelmager Kochs børnebørn.

 

 

Gadekæret ca. 1819.