Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 

Plejehjemmet


Alderdomshjemmet blev opført i 1894 og har 4 stuer, 2 køkkener samt distrikts jorddemoderboligen der tilhørte amtet.

Postkort af Errindlev Alderdomshjem.

 

Beboerne på trappen foran plejehjemmet.

 

 

Plejehjemmet set fra kirketårnet.

 

Alderdomshjemmet som det ser ud i nyere tid (ca. 2004). Det bruges ikke længere som alderdomshjem.