Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 Saddelmageren

 

Matrikkel 66D.

 

Huset på Rødbyvej nr. 9 i Errindlev ligger på hjørnet af gadekæret lige over for kirken. Det er et gult murstenshus med en grøn tilbygning som i tidligere tider har fungeret som saddelmagerværksted. I vinklen mellem huset og værkstedet lå en meget lille have. På nedenstående foto ses huset og sadelmagerværkstedet som det så ud i sommeren 2003. I dag er saddelmagerværkstedet revet ned og der er bygget en garage.

Beboere i huset:

Præcist hvornår huset er bygget og af hvem vides ikke, men i folketællingen 1901 finder man den første saddelmagerfamilie i huset. Familien bestod af:

- Jørgen Hansen, 14-3-1869 g. Errindlev, sadelmagerm. Kom til sognet 1894 fra Saxkøbing. Gift 1894. 3 børn.
- Kirstine Abilgoet Hansen f.Christoffersen 8-7-1875 g. Saxkøbing, hustru
- Jens Holger Hansen 16-5-1894 u. Errindlev, børn
- Hans Robert Hansen 8-1-1897 u. Errindlev, børn
- Marie Agnete Hansen 9-7-1900 u. Errindlev, børn
- Albert Villiam Pedersen 30-12-1879 u. Maribo sadelmagersvend


Et sted mellem oktober 1909 og februar 1911 flytter saddelmager Jørgen Christian Koch fra Holeby ind til dem, og vi finder dem alle i folketællingen for Errindlev i 1911:

- Jørgen Kok 18-9-1887 u. Errindlev, sadelmager
- Jørgen Hansen 14-3-1869 g. Errindlev, sadelmager
- Kristine Hansen 8-7-1875 g. Errindlev, hustru
- Holger Hansen 16-5-1894 u. Errindlev, lærling
- Robert Hansen 8-1-1897 u. Errindlev, barn
- Agnete Hansen 9-7-1900 u. Errindlev, barn
- Poul Hansen 15-11-1904 u. Errindlev, barn

Den 16/6-1911 bliver Jørgen Christian Koch gift med Ida Marie Iversen fra nabobyen Egelund og hun flytter ind. Hvornår Jørgen Hansen og hans familie flytter ud vides ikke, men i folketællingen 1921 bor Ida og Jørgen i huset sammen med deres to sønner og en sadelmager svend:

- Jørgen Koch 18/9-87 Thorslunde, gift, Sadelmagermester
- Ida Koch 5/2-88 Errindlev, gift, Husmoder
- Ejler Koch 30/12-13 Errindlev, ugift, Søn
- Gunnar Koch 10/11-15 Errindlev, ugift, Søn
Kristian Halvorsen 30/1.93 Errindlev, ugift, SadelmagersvendHuset gennem tiderne:

Oprindeligt var der indgang på den siden af huset der vender ud mod gadekæret. På fotoet til venstre ses sønnerne Ejler og Gunnar omkring år 1917 på tappestenen.

 

 

 

 

 

Nedenstående foto er utrolig interessant da det illustrerer hvordan huset har ændret sig gennem tiderne. Som det ses, lå der foran huset en lille tilbygnig (boghandlen) der senere blev revet ned, men det mest interessante er at saddelmagerværkstedet på dette foto ligger helt fremme ved kanten af tilbygningen (saddelmagerværkstedet). Ser man til gengæld på det efterfølgende foto fra 2003 ligger værkstedet vinkelret på midten af huset. Forklaringen på dette er at man har forlænget huset adskillige meter, men herom lidt senere.

 

 

 Først skal nemlig lige nævnes det lille bindingsværkshus der ses til venstre i billedet. Det var det gamle sprøjtehus som i dag er udstillet på Maribos frilandsmuseum. Om det er et tilfælde at netop Jørgen Christian Koch som boede i huset ved siden af blev brandmester vides ikke, men naturligt er det at sprøjtehuset lå så tæt ved gadekæret hvor der kunne skaffes vand.


Huset indvendig

Der har altid boet mange i huset til trods for dets lille størrelse. Indvendig var der før ombygningen ca. 2 værelser og en stue, samt køkken og toilet. Efter udvidelsen kom der et ekstra værelse på første salen, og stuen blev større efter at trappen var blevet flyttet. I Folketællingen 1916 bor der en saddelmagerlærling samt Jørgens bror hos dem.

Matr. Nr. 66d
Jørgen Koch 18/9- 1887 g. Sadelmagermester
Ida Koch 5/2- 1888 g. Husmoder
Kaj Ejner Koch 30/12- 1913 Barn
Gunnar Koch 10/11- 1915 Barn
Hjalmar Hansen 26/9- 1897 u. Lærling
Valdemar Koch 14/7- 1891 u. Malersvend. Nb. Midlertidigt ophold; fast ophold i Fuglse Sogn


Idas butik

Da drengene var blevet lidt større fik Ida en lille butik i den lille tilbygning der vender ud mod kirken. Det var en papir/ boghandel og alt-mulig butik, hvor man kunne købe alt fra tasker og dukker, til blæk og brevpapir. På ovenstående foto ses familien i døren til butikken omkring år 1922. På skiltet til venstre kan tydes følgende: Koch. .... tapetserer... eres på.....gamle møbler.....ombetrækkes.... billigt..... leverandør til.... lotteriet. Det har altså ikke kun været saddelmageri og boghandel som familien beskæftigede sig med, men også ombetrækning af gamle møbler.

På et tidspunkt har den lille tilbygning været for lille til butikken og man har valgt at rive den ned. I stedet forlængede man huset adskillige meter og lavede butik i hele gavlen. Som det ses på billedet fra Ida og Jørgens sølvbryllup i 1936, er der nu to aflange butiksvinduer samt to døre i gavlen. Den midterste dør var ind til butikken og døren til højre var ind til privaten. Samtidig har man formentlig blændet hoveddøren på siden af huset og erstattet den med et vindue.

I dag er den midterste dør blændet og de to butiksvinduer udskiftet med to almindelige bondehusvinduer. Hoveddøren er fortsat til højre i gavlen og som nævnt kan man i dag se spor i murværket efter den gamle butiksdør og de to butiksvinduer.

I 1945 døde Jørgen, og Ida førte butikken videre alene. Efter en årrække(ca. i 50'erne) solgte Ida butikken til hendes fætter Johannes og hun købte et hus i Egelund. Johannes og hans kone førte butikken videre og brugte bl.a. saddelmagerværkstedet til at ramme billeder ind.

En dag var Johannes oppe på tage. Han fik det dårligt og gik til lægen. Her døde han. I lang tid lå hans stige og spand stadig på taget.

Det var først da Johannes døde at butikken blev nedlagt. Huset har siden da haft skiftende beboere, men i 2000 blev det købt af naboen - smedens søn.