Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 

Slagter Tødt

Slagter Hans Tødt var oprindelig tysk, og familien kom til byen et sted mellem 1906 og 1910. Slagtermester Hans Heinrich Ludvig Tødt var gift med Hansine Emilie Jakobine Hansen fra Vordingborg og de fik børnene Hans, Togo og Inga. De boede Errindlevvej 22 - matr. 4C.

Før slagtermester Hans Tødt fik bil.

 

Sønnen Hans blev udlært slagtermester og giftede sig med Helga Rasmussen Løje i 1917. De flyttede til Rødby havn men desværre døde Hans i 1918 kun 22 år gammel.

Den anden søn Togo blev gift med Ingeborg Pedersen i 1933 og den gamle slagter Tødt var med til brylluppet. /Moderen Hansigne var død på det tidspunkt). Samme år blev også Inga gift, nemlig med mejerist Ove Kaj Nielsen fra Glostrup.

Hvornår Togo overtog faderens forretning vides ikke, men som det fremgår af billedernen hedder butikken nu T. Tødt. Tongo Benny Tødt boede stadig i huset i 1982.

 

 

 

Huset i nyere tid.