Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 
Gården Lundehøjevej 1
0

 

Matrikkel 34.

Lundehøje er et lille område syd for Errindlev studehave som egentlig kun består af et par enkelte veje. De første beboere flyttede til området i 1808 fra Bjernæsse, men det var først i 1834 at bebyggelsen rigtig tog til. Da blev der nemlig bygget en skole i nabobyen Sjælstofte og det lille område kom op på hele 21 huse.

Gården ligger på matr. 34 og ses på gamle fotos som værende to på hinanden vinkelrette længer, men oprindeligt beskrives gården som værende på 9 fag med egebindingsværk, murgavl og stråtag.

Grunden lå for enden af vejen og med til ejendommen hørte også matr. 72b, 73a, 74a, 93, 96 (Selvejer hus)

Beboere på gården:

Hemming Hansen og koner

De første kendte beboere er Hemming Christian Hansen og Malene Pedersdatter som hvade boet en årrække i Rødby. Præcist hvornår de flyttede ind vides ikke men det har været et sted mellem april 1828 og juli 1834. Gården må da have være fæstegård under Lungholm (Baroniet Søndrekarle).

Med sig havde de fire børn:

Margrethe Kirstine født 1820
Else Marie født 1822
Hans Peder født 1825
Jacob født 1828 (døde som lille)

Et sted mellem 1828 og 1834 dør Malene og Hemming gifter sig igen den 26/7-1834 med (Lovise) Caroline Clausdatter fra Tirsted i Errindlev kirke. I 1834 får de sønne Jacob der dør af kopper som spæd, og i 1835 sønnen Claus Christian.Gården som den så ud sommeren 2003.

Vi finder dem i folketællingen for Errindlev 1840:

- Hemming Hansen, 60, gift, husmand og dagleier
- Lovise Caroline Clausdatter, 30, gift, hans kone
- Claus (Christian) Hemmingsen, 5, ugift, deres søn

Børnene fra det første ægteskab er formentlig ude og tjene ved denne folketælling.

I 1841 får parret tvillinger, nemlig drengene Lars Peder og Hans Christian, og i folketællingen 1845 ser familien i huset sådan ud:

- Hemming Hansen, 62, Gift, Husmand., Magleby, Præstøe Amt
- Caroline Clausdatter, 35, Gift, hans Kone, Tirsted
- Lars Peder Hemmingsen, 4, Ugift, , deres Børn, Tvillinger, Errindlev
- Hans Christian Hemmingsen, 4, Ugift, , deres Børn, Tvillinger, Errindlev
- Else Marie Hemmingsdatter, 23, Ugift, , deres Børn, Rødby
- Jens Jensen, 1, Ugift, , hendes Søn [Else Maries], Errindlev

Hos dem bor nu også hans datter Else Marie af første ægteskab med hendes uægte søn Jens. Else bliver gift i 1849 og flytter til Assenbølle med hendes nye mand. I folketællingen 1850 finder vi derfor kun Hemming og Caroline boende sammen med tvillingerne der nu er blevet 9 år gamle:

- Hemming Hansen, 68, Gift, , Huusmand, Huusfader, Dagleier, Magleby Sogn, Maribo Amt
- Lovise Caroline Klausdatter, 40, Gift, , hans Kone Tirsted Sogn, Maribo Amt
- Hans Christian Hemmingsen, 9, Ugift, , deres Børn, Errindlev
- Lars Peder Hemmingsen, 9, Ugift, , deres Børn , Børn, Errindlev

Et sted mellem denne folketælling i 1850 og november 1853 dør Hemming, for den 26/11 - 1853 gifter konen Caroline sig med Christen Pedersen i Errindlev kirke.Christen Pedersen og hustru

Den næste herre i huset bliver altså Christen Pedersen fra Herritslev og den 14/5 - 1854 overtager han skødet på huset ved at købe det af Baroniet Søndrekarle. Christen og Caroline får ikke nogen børn, men Lars Peder bliver boende hos dem hvilket ses i folketællingen 1855:

Christen Pedersen 34 g. Herritslev, Husmand, Dagl.
Karoline Klausdatter 45 g. Thirsted, Hustru
Lars Peder Hemmingsen 14 u. Errindlev, hans Steds┐n

Springer vi 15 år frem til 1870 finder vi en ukendt pige boende hos dem:

Christen Pedersen 48 g. Herritslev
Lovise Karoline Clausen 60 g. Brandstrup
Dorthe Hansen 11 u. Skovby Skov

 

Formentlig Hans Peder Hemmingsen og Marie Jørgensdatter fotograferet omkring 1884 i Nakskov.

Hans Peder Hemmingsen og hustru

Formentlig året efter dør Caroline og her bliver vi så nødt til at springe tilbage til en tidligere person i historien, nemlig Hans Peder Hemmingsen. Han blev født i 1825 af de tidliger nævnte forældre Hemming Hansen og Marlene Pedersdatter.

Som ung tog han ud og tjene bl.a. som gårdbestyrer for en enke i Errindlev. Den 5/5-1853 bliver han så gift med pigen Marie Jørgensdatter fra Torpe og de bor i mange år i de såkaldte Højbygårdhuse lidt nord for Højbygård. Da havde følgende børn:

Hemmine Jørgine, født 1854
Helene Rebekka, født 1856
Hans Jørgen Julius, født 1862

I 1867 får de atter en søn, men desværre er barnet dødfødt.

Den 12/11-1871 overtager Hans Peter skødet fra Christen Pedersen og flytter med Marie og Julius ud til den lille gård i Lundehøje. Huset bestod af to lejligheder og det har formentligt været for ensomt for Christen at bo der alene efter sin kones død. Da han ikke selv har fået nogen børn bliver det således hans afdøde kones afdøde mands søn af første ægteskab der flytter ind i den anden lejlighed. Lidt langt ude, men i det mindste forbliver huset i familiens eje.

Formentlig Hans Christian Laurids Hansen fotograferet i ca. 1884 i Nakskov.

I 1873 føder Marie endnu en datter, nemlig Anna Marie Elsine Magrethe, men pigen bliver sat i pleje hos hendes morbror Iver Jørgensen (matr. 43 i Lundehøje, på Havnevej). Han og hans kone kunne ikke selv få børn så de fik således Anna Marie som datter.

Springer vi ti år frem til folketællingen for 1880 ser vi at Hans Peter og Marie bor alene i huset sammen med Christen:

- Hans Peder Henningsen 54 g. Rødby Jordbruger
- Marie Jørgensen 51 g. Errindlev Hustru
- Christen Pedersen 57 e. Herritslev Daglejer

I 1882 føder datteren Hemmine en uægte søn som bliver kaldt Hans Christian Laurids, og han vokser formentlig op hos Hans og Marie. Denne søn kommer dog ikke til at kende sin morfar ret længe, for i maj 1885 dør Hans Peter Hemmingsen som 59 årig af lungebetændelse.

 

 

 

Helene Rebekka Hansdatter fotograferet ca. 1884 i Nakskov.

Hans ældre datter Helene er netop blevet gift (1885) og en kort stund bor hun og hendes mand Jens Iversen formentlig på 'gården' inden de får deres eget hus i Egelund. Hans Peter nåede lige at komme med til bryllupet inden han døde.

Året efter (1886) gifter Hemmine sig også og hun får en datter i 1887. Men øjnsynligt tager de ikke Christian til sig, for i 1890 bor han stadig i huset sammen med sin mormor. Christen Pedersen er enten død eller fraflyttet huset, og i stedet er sønnen Julius nu flyttet hjem til sin mor. Folketællingen 1890 ser således ud:

- Marie Jørgensen 61, Torpe, enke
- Hans Jørgen Julius Hansen 27, Tågerup, ungkarl, skomager
- Hans Chr. Laurits Hansen 8, Errindlev, barn

Uden nogen andre mænd i huset bliver det nu naturligt Julius der overtager skødet på huset da Marie dør i ca. 1890. Den 9/7 - 1890 får han skødet og skifter boet.

 

Jørgen Julius Hansen og hustru

Julius er skomager og bliver gift med Karen Pedersen fra Errindlev. Folketællingen for 1901 ser således ud:

Jørgen Julius Hansen 25-12-1862 g. Tågerup, Landmand
Karen Hansen f. Pedersen 2-4-1855 g. Errindlev, Husmoder
Agnes Marie Petrine Dorthea Hansen 16-7-1891

Julius dør i 1905 og hans kone Karen får den 19/6-1905 lov til at sidde i uskiftet bo og overtager således huset.

 

Senere ejere af huset

Karen gifter sig sidenhen med Hans Christian Justesen d. 4/5-1909 men allerede kort tid efter vælger de at flytte og huset bliver formentlig solgt til Niels Christian Albrektsen allerede den 10/12-1909.

I folketællingen 1911 kan vi se at Christian Justesen og Karen er flyttet til Sjælstofte:

Sine Albretsen

Sjelstofte M.N.2g.
Christian Justesen 18-9-1870 g. Bjæremark parcellist
Karen Justesen 2-4-1855 g. Errindlev hustru
Agnes Justesen 11-6-1891 u. Errindlev barn

 

Og at det nu er Kristian Albretsen og hans familie der bebor huset i Lundehøje:

Errindlev M.N.34.
Kristian Albretsen 20-12-1861 g. Fuglse landbrug
Sine Albretsen 26-3-1866 g. Taagerup hustru
Dorthe Albretsen 21-7-1899 u. Errindlev barn
Albert Albretsen 24-10-1900 u. Errindlev -
Arthur Albretsen 9-6-1905 u. Errindlev -
Johannes Albretsen 6-10-1906 u. Errindlev -

(Johannes Albrektsen blev gift i 1946 i Toreby med en Johanne, og da havde Johannes været kontrolassistent for Østlollands Kvægavlerforening i 13 år. Da de blev gift flyttede de til Geltofte og overtog et husmandssted dernede.)

I 1921 er det fortsat Kristian og hans familie der bor i huset:

Kristian Albrektsen 22/12-61 Errindlev Landbrug

Arthur Albretsen

Sine Albrektsen 1/3-66 Errindlev Husmoder
Dorthe Albrektsen 27/7-98 Errindlev Barn
Johannes Albrektsen 6/10-06 Errindlev Barn

Og den 14/3 - 1921 får han skøde på matr. 73a fra Marqvard Larsen. Hvad det er for et stykke jord vides ikke.

Den 9/5-1947 overtager sønnen Arthur Albrektsen skødet, formentlig efter sin fader.


Arthur Albrektsen dør den 24. januar 1978 og er blevet begravet 27. januar 1978 fra Errindlev Kirke. I løbet af foråret blev ejendommen solgt af Albert, Johannes og Dorthe. Den blev solgt til en, de ikke kendte, og køberen ville lave det om til fritidshus. Ejendommen blev solgt uden jord, som Arthur i sin tid har solgt fra til vedkommende der boede på ejendommen overfor.