Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
       

De første Kok'er

At folk i familien har kaldt sig Kok kan spores helt tilbage til før 1680 i Sæddinge og Nebbelunde på Lolland, hvor det nærmest vrimler med dem. De færreste slægtsnavne går mere end et par generationer tilbage og det er ret unikt at vores kan spores så langt tilbage, og måske længere endnu i mere end 10 generationer.

Den første vi virkelig ved noget om er Christoffer Kok som er født før 1695 og som dør i ca. 1736. Han boede i Nebbelunde med sin kone og deres mere end 7 børn. Han havde to brødre i Sæddinge som også hed Kok, og deraf må vi gætte på at deres far formentlig også har heddet Kok.

I 1715 får Christoffer en søn som kommer til at hedde Jørgen Christoffersen Kok og som senere flytter til Sæddinge. Navnet Kok må have været meget brugt om familien eller gården, for efter hans død i 1844, hvor enken gifter sig igen, tager hendes nye mand navnet til sig og er nu den nye hr. Kok.

 

Kok på et skib?

Jørgen Christoffersen havde dog fået adskillige børn, bl.a. en søn, født 1771 som bliver kaldt Christen Jørgensen og han bliver som voksen boende i Sæddinge på en (formentlig anden) stor gård. Christens tilnavn må også have været Kok selvom det ikke står skrevet nogen steder (hverken i kirkebøger eller folketællinger). Der forlyder en tvivlsom overleveret historie om hvordan han har fået navnet Kok i en bog af Jens Wolsing:

"Christen Kok havde som ung en tid været kok på en mindre sejler og fra den tid fået navnet".

Jeg er i min forskning aldrig stødt på at han skulle have været ude og sejle eller have været kok, og det er nok mere sansynligt at navnet er kommet fordi hans far hed det. Ligeledes er der flere af hans brødre der bærer navnet. At det måske helt oprindeligt kommer fra en der har været Kok på et skib kan ikke udelukkes, men så har det været en del generationer tidligere.

 

Navnet reddes

I 1795 får Christen en søn der er opkaldt efter sin farfar, nemlig Jørgen Christensen, men han er ligesom sine forfædre heller ikke registreret som Kok ved sin dåb i kirkebogen. Modsat mange af de andre før ham, tror jeg dog ikke at han som ung har kaldt sig Kok, og ej heller da han som voksen flytter til Holeby hvor han gifter sig til en stor gård.

Her er det så at vores efternavn meget vel kunne være gået tabt, men en sjov historie forklarer hvordan det overlevede. I sin bog om Holeby skriver Jens Wolsing:

Jørgen Kok var døbt Jørgen Kristensen og samtidig med at han boede på gården i Holeby, matr. 8, boede der i byen en anden mand af samme navn. Ved et gilde i Holeby gjorde præsten Jørgen Kok opmærksom på at han ikke havde betalt sit præstetiende. Da Jørgen hertil svarede at tienet var betalt og at han herfor havde kvittering fra præsten opklaredes fejltagelsen, som skyldtes en forveksling af de to navne Jørgen Kristensen. Men forvekslingen førte til at Jørgen Kok udbrød: Så vil jeg fra i dag føre navnet Kok!

Da Jørgen gifter sig for anden gang i 1838 står hans navn i kirkebogen da rigtig nok også skrevet som Jørgen Christensen Koch, og da han dør i 1863 som Jørgen Christensen Kok.

 

Familien køber navnet

Jørgen nåede at få ikke mindre end 23 børn, hvoraf mange af dem døede. En af dem der overlevede var Hans Jørgen Jørgensen, født 1852 og ved hans dåb står faderens navn skrevet Jørgen Christensen (Kok) men ved hans konfirmation står der Jørgen Christensen Kok.

Som ung rejste sønnen Hans Jørgen en del. Bl.a. var han i Sverige og i Karlslunde, men i hans skudsmålsbog står han aldrig som andet end Hans Jørgen Jørgensen. Den første gang vi møder navnet Kok hos ham er ved hans vielse i 1887 hvor det står (Kok) anført i parentes efter Jørgensen.

Ifølge efterkommeren Anne Grethe Koch har der i familien gået en historier om at en af vores forfædre altid havde kaldet sig Kok. Nogen spurgte ham om han ikke kun hed Jørgensen og han blev i tvivl. Det viste sig at det gjorde han og han købte for 33kr. og 33 øre retten til at kalde sig Kok. Denne historie kunne godt passe på Hans Jørgen Jørgensen Koch. For ved hans dåb står han som sagt som Hans Jørgen Jørgensen, men som en tilføjelse er der senere skrevet: 'Har efter lov af 1805 fået lov til at føre navnet Kok efter Jørgensen'. Mange af hans søskene har samme tilføjelse, og man må antage at de har købt navnet enten som unge eller halvvoksne.

Præcist hvornår denne tilføjelse er lavet vides altså ikke men det er formentlig før hans første søn bliver født i 1887. Ved sønnens dåb er Hans Jørgens navn skrevet Hans Jørgen Jørgensen Koch og fra da af hedder han Hans Jørgen Jørgensen Kok/Koch hver gang man støder på ham i kilderne.

 

Jørgensen forsvinder

Hans søn Jørgen Kristian Koch, født 1887 burde egentlig have fået efternavnet Jørgensen Koch men får kun Koch. Det samme gælder dennes sønner Gunnar og Ejler Koch og således har vores efternavn været siden da.

 

Stavningen af Kok/ Koch:

Efternavnet har primært været stavet Kok helt tilbage i tiden, og det ser ud til at overgangen til Koch har været glidende. Dog har det i perioder været op til præstens velbefindende hvordan han har ville stave det og man kan gætte på at der i perioder med f.eks. latinsk indflydelse har været en tendens til at stave det Koch. F.eks. bliver Christen Jørgensens bror Christoffer Koks navn stavet Kok i 1777 af præsten i Nebbelunde, mens det staves Koch i 1798 af præsten i Holeby.

Det samme gælder for Jørgen Christensens søsters fødsel i 1826, hvor der formentlig står Koch, mens det senere steder er stavet Kok.

Det ser dog ud til at stavemåden Koch først rigtig har vundet rigtigt indpas fra ca. 1887 omkring Jørgens fødsel, og at Jørgensen samtidig er forsvundet.