5. generation (16.)

Hans Jørgen Jørgensen Kok


Formentlig også ham


Navn: Hans Jørgen Jørgensen (Kok) og senere Koch
Født:

25/3-1852

Fødested: Holeby på Lolland
Forældre: Jørgen Christensen Kok (32) og Ane Margrethe Christiansen (33)
Døbt:

31/5 -1852 i Holeby

Vaksineret: 6/7-1852 af Wilhjelm (formentlig i Maribo)
Søskende: 23 stk. hel og halv søskende (Mange af dem døde).
Skole: Udskrevet af Holeby Skole i 1866.
Konfirmeret: 8/4 -1866. (1. søndag efter påske) (i Holeby kirke) og fik skudsmålsbog den 24/4 - 1866.
Gift:

26/1 - 1887 med Petrine Pedersen fra Hjørring i Karlstrup kirke. Han var 15 år ældre end Petrine.

Børn: Evt. far til et dødfødt pigebarn d. 2/8-1886.
18/9-1887 Jørgen Christian Koch (lidt over 9 mrd. efter de blev gift)
14/7-1891 Valdemar Koch
De boede:

Bliver født og vokser op på Matr. nr. 8 (en gård) i Holeby ved Højbygård. Var i Sverige, Karlslunde, Taastrup-Valby og i Karlstrup for at tjene i mange år. I 1890 flyttede de tilbage til Holeby området, nemlig til arbejderbyen lidt NØ for Holeby (Fuglse sogn). Området var lavet for arbejderne på sukkerfabrikken og de boede på matr. nr. 4bb og 4 b.i Hillestolpe.

Stilling:

Arbejdede bl.a. på Nykro og div. andre steder i Køge bugt. Fulgte en familien Lund som var mejerister - fra Lolland til sverige og til Karlslunde hvor han arbejdede som mejeribødker på Lunds lille private mejeri Christianslyst på hovedgaden nr. 14.
Var i 1887 kjeldersvend på Korporalskroen (En kældermester fører tilsyn med vinkælderen)
Arbejdede senere på Holeby sukkerfabrik som bødker (Tøndemager) og arbejdsmand/ fabriksarbejder.

Død: Levede i hvert fald indtil 1921 hvor han var 69 år.
 
Tidslinie:
1852 25/3 bliver født på en gård uden for Holeby ved Højbygård.
1852 31/5 Døbt i Holeby kirke
1860 Bor på gården i Holeby med forældrene og fem søskene.
1863 Hans far dør da han er ca. 11 år gammel.
1866 Går ud af Holeby Skole som 14 årig
1866 8/4 Konfiameret i Holeby kirke og får den 24/4 skudsmålsbog.
? Tom periode (i lære?)
1869 Ca. familien P. Lund andkommer til Lolland.
1870 Er formentlig ude og tjene på Hans Peder Knudsens gård i Holeby. Han er ikke i Fuglse, Errindlev, Bursø, Krønge eller Olstrup. (Familien P. Lund er ikke i Holeby. )
1873 1/10 Hans Jørgen starter hos mejerist P. Lund formentlig et sted på Lolland.
1876 14/5 Melder afgang fra Holeby
1876 14/5 Tager som 24 årig (formentlig sammen med Peder Lund og familie) til Engelholm i Sverige i et år (i Engeltofte) fra Holeby.
1876 Peder Lund ankommer til Karlslunde og starter et lille mejeri
1877

2/5 Melder tilgang til Karlslunde og arbejder for Peder Lund på mejeriet Christianslyst.

1881

1/11 slutter hos P. Lund, og rejser den 4/11 fra Karlslunde.
1881 6/11 Ankommer til Thortrup-Valby (dvs. Taastrup-Valby)
1881 1/11 Starter hos A. Pedersen på Nykro i Th.-Valby hvor han er i et år. (Petrine konfirmeres d. 2/10 - 1881 og er stadig i Hjørring)
1882 1/11 Slutter hos A. Pedersen og tager den 2/11 fra Th. Valby tilbage til Karlslunde.

1882

1/11 Starter hos P. Lund igen og er der i yderligere 3 år.
1885 Lige før eller efter jul bliver Petrines dattere lavet med ??(måske Hans Jørgen) og hvor?? (Måske Korporalskroen)
1885 23/12 Slutter hos P. Lund efter 8 år.
1886

11/1 Forlader Karlslunde

? Han er 'forsvundet' i et år - er ham måske i hæren?
1886 2/8 Petrine føder et dødfødt pigebarn i Karlstrup og hun er da husjomfru på Korporalskroen. Er han faderen?
1887 2/1 Kommer til Karlstrup sogn.
1887 Ca. Januar - Petrine besvangres af Hans Jørgen.
1887 26/1 Bliver gift i Karlstrup kirke og tjener som kældersvend på Korporalskroen
1887 18/9 Får sønnen Jørgen Christian Kok i Karlstrup
1890 ca. Han flytter med familien til Holeby på Lolland via Stubbekøbing på Falster (Fuglse)
? En forpagter fra Holebygård overtager Korporalskroen - er det mon igennem Hans Jørgen at dette er kommet i stand?
1891 14/7 Han får sønnen Valdemar Kok i Fuglse
1901 Bor med kone og to sønner i havebyen v. Holeby (Fuglse)
1901 Sønnen Jørgen Kristian bliver konfiameret i Krønge kirke.
1906 Bor med sin kone og sønnen Valdemar i havebyen (Fuglse)
1911 Bor med sin kone i havebyen (Fuglse)
1914: 15/3 De er med til deres barnebarn Kaj Ejler Kochs dåb i Errindlev kirke sammen med de andre svigerforældre.
1915: 19/12 De er med til deres barnebarn Gunnar Johannes Kochs dåb i Errindlev.
1921

Bor med sin kone i havebyen (Fuglse)

Andet:

Navnet Jørgensen Kok:

Ifølge efterkommeren Anne Grethe Koch har der i familien gået en historier om at en i familien altid havde kaldet sig Kok. Nogen spurgte ham om han ikke også hed Jørgensen og han blev i tvivl. Det viste sig at det gjorde han og han købte for 33kr. og 33 øre retten til at kalde sig Kok. Denne historie kunne godt passe på Hans Jørgen Jørgensen Koch.

Ved hans dåb er han kun blevet kaldt Hans Jørgen Jørgensen, men som en tilføjelse er der senere skrevet: 'Har efter lov af 1805 fået lov til at føre navnet Kok efter Jørgensen'. Da hans far blev døbt i ca. 1796 hed han Jørgen Christensen, men ved hans død står der Jørgen Christensen Kok.

Hvornår Hans Jørgen officielt har købt navnet vides ikke, og mange af hans søskene har samme tilføjelse ved deres dåb.

Det ser ud til at Hans Jørgens Kok blev til Koch mellem 1906 og 1911, eller før og at han mellem ca. 1911 og 1921 slettede Jørgensen.