6.generation (32)


Jørgen Christensen

Navn: Jørgen Christensen/ Kok
Født: 11/4 - 1796 jvf. morm.
Fødested: Sædinge, Gården Sædingeby 12.
Forældre: Christen Jørgensen/ Kok (64) og Anne Kirstine Hermandsen (65)
Døbt: 16/5 - 1796 i Sædinge jvf. morm.
Vaksineret:  
Søskende:

1798 Jakob Christensen/ Kok (overtog hjemstavnsgården i Sæddinge)
1804 Anne Marie
1819 Hans Christian Christiansen/ Kok
+ to par døde tvillinger

Konfirmeret:  
Gift:
1. 1825 med Enke Anne Rasmusdatter (Måske enke fra den gård han overtog i Holeby) - døde 2/4-1837. (evt. gift i Vejleby d. 22/10 - 1825)
2. 17/3 - 1838 med Ane Margrethe Christiansen (som var 22 år yngre) i Holeby kirke (han var 42 år)
Børn:
  __________Med 1. kone__________
1826 29/7 Anne Kirstine, Hjemmedøbt 31/7-1826 i Holeby
(opkaldt efter farmoderen)
1828 10/2 Rasmus, Døbt 11/2 -18281
1831 20/5 Kirsten, Døbt 24/7 - 1831
Dør 6/5-1833 - 2 år gl. begraves 12/5
1832 28/10 Maren Catrine, Døbt 6/1 - 1833, død 1873 *
1834 23/12 Frederikke, Døbt 29/12 - 1834
1836 4/8 Frederik , Døbt 6/11 - 1836
?  
  __________Med 2. kone__________
1838 20/1 Andreas, døbt 10/4-1839 **
1840 16/12 Else, døbt 28/2 - 1841 (flyttede til Flaarup)
1842 14/2 Jens Christian, døbt 10/4 - 1842 ***
1844 23/5 Christen, døbt 14/7 - 1844 (Opkaldt efter farfadern, må være død før han blev 5)
1845 21/8 Maren, døbt 19/10-1845
1847 6/1 Søren, døbt 25/3 - 1847
1848 14/4 Frederik, døbt 28/5 - 1848 ****
1849 13/12 Christen, døbt 28/3 - 1850 ? overlevede han?*****
1851 30/1 Pige?
1852 23/3 Hans Jørgen, døbt 31/5 - 1852
1853 4/8 Kirsten, døbt 9/8 - 1853 ?? overlevede hun?
1854 8/10 Jensine, døbt 20/12 - 1854
1856 20/4 Søren, døbt 1/6 - 1856 ******
1857 14/7 Ellen Kirstine, døbt 25/10 - 1857 overlevede hun?
1859 19/5 Elisabeth, døbt 24/7 - 1859*******
1861 3/11 Christian, døbt 30/11 - 1861 overlevede han?
?  

NB. Han fik ifølg sin dødsindførsel 23 børn med to forskellige - alle i Holeby. Har fundet de 22, mangler 1.

De boede: Boede på Gården Matr. 8 i Holeby efter udflytningne. Det er altså ikke på gården i selve Holeby by, men ude på Højstrupgårdsvej nr. 6 ved Højbygård og den gamle jernbane.
Stilling: Gårdmand, fæster og husfader
Død: 3. maj 1863 af Vattersåt (Vand i kroppen pga. blodforandringer). Begravet 8. maj. Han blev 67 år.

Tidslinie:
1796 11/4 Han bliver født i Sæddinge
1814 Lavede som ung hoveriarbejde for herremændene/baroniet på formentlig Sædingegård. Her var han med som murerhåndlanger til at bygge den gård han senere giftede sig til.
1825 Gift med sin første kone og overtager gården på matr. nr. 8. i Holeby
1826 29/7 De får Anne Kirstine
1828 10/2 De får Rasmus
1831 20/5 De får Kirsten
1832 28/10 De får Maren Cathrine
1833 6/5 Datteren Kirsten dør som 2 årig og begraves 12/5
1834 23/12 De får Frederikke som formentlig dør som spæd.
1836 4/8 De får Frederik som formentlig dør
1837 Hans første kone dør (i barselsseng??)
                     _____________

1838 17/3 Gift med sin anden kone Ane Margrethe Christiansen. Hun var 22 år yngre.
1838 20/1 De får Andreas
1840 16/12 De får Else
1840 De bor på gården matr. 8 i Holeby sammen med 4 af børnene og en tjenestekarl.
1842 14/2 De får Jens Christian
1844 23/5 De får Christen som dør som baby
1844 Hans far Christen Jørgensen i Sæddinge dør
1845 De bor på gården matr. 8 i Holeby sammen med 7 af børnene.
1847 6/1 De får Søren som formentlig også dør
1848 14/4 De får Frederik
1849 13/912 De får Christen
1850 De bor på gården matr. 8 i Holeby sammen med 8 af børnene.
1852 23/3 de får Hans Jørgen
1853 4/8 De får Kirsten (overlevede hun?)
1856 20/4 De får Søren
1857 14/7 De får Ellen Kirstine
1859 19/5 De får Elisabeth
1861 3/11 De får Christian
1863 Han dør, 67 år gammel af Vattesåt

 

Andet:

*Maren Cathrine blev gift med slagter Rasmus Pedersen Lærke den 21/10-1866 i Fuglse. De fik den 11/11-1867 datteren Anne Marie Rasmussen. Maren Cathrine døde den 14/2-1873 i Øster Ulslev.

**Andreas blev senere bestyrer af gården for sin mor efter faderens død indtil moderen giftede sig igen m. Niels Jørgensen. Andreas flyttede til Norre pr. Rødby.

***Jens Christian Jørgensen Kok var halt fordi han som barn efter en omgang mæslinger havde forladt sygesengen for tidligt. Derfor blev han som ung sat i lære som skrædder

Han blev gift med Maren Johanne Larsen og fik egen familie i Holeby. De boede på matr. 8d og 1.

Oprindeligt lå gården matr. nr. 8 som familie Kok overtog, inde i gammel Holeby, men ved udflytningen i 1814 blev flere af bygningerne rykket ud på den nuværende plads. Dog blev en rest af stuehuset stående og fik tilnavnet 'Slottet' eller 'Slotshuset' pga. den højtliggende beliggenhed. Dette beboelseshus blev lejet ud til arbejderfolk, men i 1860'erne blev det renoveret af Koks sønner og deres plejefar Niels Jørgensen. Herefter flyttede sønnen skræder Jens Kok og hans familie ind i huset i nogle år.

Her ses de i folketællingen 1880 for Holeby:

Nr.5. Et Hus
12. Jens Kristian Jørgensen Kok 37 g. Holeby Skrædder
13. Maren Johanne Larsen 29 g. Østofte hustru
14. Jensine Sofie Jørgensen Kok 6 u. Holeby deres børn
15. Anna Mathilde Jørgensen Kok 3 u. Holeby - -
16. Udøbt Dreng under 1 år Holeby - -

Jens Christian døde desværre tidligt og efter hans død flyttede familien til kirkehuset. Men desværre døde også konen tidligt og familien blev opløst og de to piger og en dreng blev sat i pleje hos familie og venner.

I folketællingen 1890 for Holeby er datteren Jensine Sofie f.eks. ude og tjene:

1 Gård
21 Niels Jørgensen 45 år Skøringe Gdr.G.
22 Ane Katrine Rasmussen 34 -- Torslunde Husmoder G.
23 Karen Siselje Jørgensen 13 -- Holeby Barn
24 Jørgen Karl Jørgensen 11 -- Holeby --
26 Rasmus Peder Jørgensen 9 -- Holeby --
27 Alfred Jørgensen 7 -- Holeby --
28 Hans Chr. Jørgensen 5 -- Holeby --
29 Laurits Erhard Jørgensen 3 -- Holeby --
30 Hansine Emilie Jørgensen 1 -- Holeby --
31 Anton Rasmussen 20 -- Torslunde Tyende U.
32 Jensine Sofie Jørgensen Kok 16 -- Holeby Tyende U.

Hun bliver den 12/2 - 1898 gift med Jeppe Andreas Andersen og de får sønnen Anders Kok Andersen.

****Frederik (flyttede til Norre) blev gift med Johanne Eriksdatter den 11/10 - 1872 i Olstrup kirke.

*****Christen blev evt. gårdmand og gift med Maren Nielsdatter og får en søn Hans Christian.

******Søren, måske opkaldt efter gårdmand Søren Sørensen som var med til dåben.

*******Elisabeth (Boende i Thorslunde v. Holeby) Hun tjente i 1880 på en gård i holeby som ses her ved folketællingen 1880:

Nr. 2. En Gård
8. Hans Peder Knudsen 57 g. Tågerup Gårdejer
9. Ane Elisabet Smith 69 g. Holeby hustru
10. Elisabet Jørgensen 20 u. Holeby tyende
11. Abraham Pedersen 18 u. Holeby tyende
12. Rasmus Larsen 15 u. Errindlev tyende

I 1881 blev hun gift med Vilhelm Jakob Carlsen d. 10/9-1881 i Bursø.

I folketællingen 1890 bor de i Thorslunde by, 12:

Vilhelm Jakob Carlsen 34 Gift Husfader Skomager Kjøbenhavn
Elisabeth Jørgensen 30 Gift Husmoder Holeby
Anna Mathilde Kok 13 Barn Holeby
Jens Jakob Carlsen 7 Barn Thorslunde
Vilhelmine Carlsen 6 Barn Thorslunde
Christine Carlsen 4 Barn Thorslunde
Helga Johanne Carlsen 2 Barn Thorslunde
Div. andre.

 

Her ses de i 1901 folketællingen for Thorslunde:

Matr.Nr.7e.

Skomager V Carlsen. Kom til Sognet 1881 fra Bandholm.
Hustru 1881 fra Holeby. (Gift 1881. 7 levende Børn 4 døde. )

Vilhelm Carlsen 15-2-1855 g. København Skomager
Elisabet Jørgensen 19-5-1859 g. Holeby Hustru
Helga Johanne Carlsen 4-2-1888 u. Thorslunde Barn
Jørgen Viggo Carlsen 13-4-1890 u. - -
Axel Hermand Carlsen 21-5-1891 u. - -
Klara Ingeborg Carlsen 15-7-1892 u. - -

1909 - Jørgen Koch får kort fra en Anna ang. en skovtur med familien - er det mon Anna Mathilde Kok?

 

I Thorslunde tællingen 1921 er alle børnene flyttet undtagen Camilla.

6
Wilhelm Carlsen 15/2-55 København Skomagermester 2
Elisabeth Carlsen 19/5-59 Holeby Husmoder 2
Kamilla Carlsen 4/6-01 Thorslunde Dat. Syerske 1

Der findes fotos af Kamilla og Helga Carlsen samt en pige mere. Helga er også fotograferet i Nordjylland (Hjørring).

____________________________

Navet Koch's oprindelse:
I en bog af Jens Wolsing står:
Jørgen Christiansens farfar havde haft tilnavnet Kok efter at han som ung var kok på en mindre sejler, men det var først senere at han selv tog navnet.

Det skete en aften hvor Jørgen Christensen var til fest i Holeby. Her beskyldt præsten ham for ikke at have betalt sit præste tiende, men det viste sig at væren en anden mand i byen med samme navn der var synderen. Derfor udbrød Jørgen: Fra i dag af vil jeg føre navnet Kok'.

Ved mange af børnenes dåbsindførsler er der senere blevet tilføjet at de 'Ifølge lov af 1. april 1805 har tilladelse til at føre familienavnet Kok efter Jørgensen'.

Den sidste del af historien er nok sand, men endnu er jeg ikke stødt på nogen 'kok' der har været ude og sejle. Tværtimod kan navnet spores helt tilbage til Nebbelunde i ca. 1675 og formentlig også før.

____________________________

En ung pige skulle være omkommet i Jørgen Koks grusgrav i 1820erne el 1830erne.