9.generation (257.)


Navn: Inger Zachariasdatter
Født: ca.1695
Fødested:  
Forældre: Zacharias
Søskende:

Mulige:
Peder Zachariasens kone Sidzel Jensdatter af Rødbye bar hendes datter Anne i 1735.
Karen Zachariasen tjenende i Nebbelunde Præstegård 1759 bær et barn ved en dåb d. 2/9 - 1759
Karen Zachariasen tjenende i Nebbelunde Præstegård bær et barn ved en dåb d.26/3 - 1660
Karen Zachariasen og Hans Svendsen troloves i Nebbelunde d. 28/3 -1860 og vies d. 25/4- 1760

1822 Catrine Zacharias Datter, D¿d d. 26 og Begr. d. 29 Maj Enke efter Muurmester Ole J¿rgensen af Marieboe, 73 Aar D¿de paa et Bes¿g her i Nebbelunde hos sin S¿n Peder V¾ver. (født 1749)

Konfirmeret:  
Trolovet:  
Gift:
1. Christoffer kok - Før 1726 hvis det er i Nebbelunde, men efter 1715. Døde ca. 1736
2. 1736 den 11/11 Hans Jørgensen Ærebo
3. 1739 27/11 Niels Erichsen

 

Børn:
  Evt. Hans børn fra tidligere ægteskab:
Før 1706 Rasmus Christoffersen (1), konen døde i 1731 og han i 1732.*
Før 1706 Anne Christoffersen (1) evt. gift i 1729 og1736 - evt. død1750**
Før 1707 Maren Christoffersen (1)
Før 1707 Lisbeth Christoffersen (1) gift i 1731 ***
Før 1709 Ellen Katrine Christoffersen (1) gift i 1733.****
   
  Hendes tidlige mulige børn:
1715 Jørgen Christoffersen Kok
før 1719 Inger salig Koks datter (til dåb i 1739) (1)
1725 ca. Anne Christoffersen (1) konf. 1740
1727 2/4 Maren Christofferen i Nebbelunde*****(1)
1731 ca.Anne Katrine Kok (Konf. i 1746)******
1735 27/3 Anne Christoffersen i Nebbelunde. (1)
1736 ca. Zacharias Christophersen (1)
1737 3/4 Bodil (2)
? Inger Hansdatter (2)
   
Se mere om børnene i tillæget (under udarbejdelse)
De boede:

Nebbelunde

Død: 1761 Den 9 Maj: Blev Niels Erichsens Hustrue Inger Sacharis Datter i Nebbelunde begraven, 66 Aar gammel.

Tidslinie:
? Opvokset i ??
 

Gift 1. gang med Christoffer Kok

1726 17/2 Christopher kok var fadder til degnen Peder Paaskes datter Maren i Nebbelunde.
1726 29/12 Christopher Kokkis Pige Bodil Christens Daatter var fadder til dåb i Nebbelunde sammen med Anne Christoffersdatter i præstegården (hans datter?) .
1727 2/2 Christopher Kok var fadder til dåben af Hans Nielsens datter Margrethe i Nebbelunde.
1727 9/3 Christopher Kok var fadder til Niels Jørgensens søn Erich sammen med Lisbeth Christoffersdatter (hans datter?)
1727 2/4 Christopher Kok får en datter Maren. Flere fra præstegården var med + Christen Volsing.
1727 24/6 I Nebbelunde kirkebog er Inger Koks fra Nebbelunde til dåb for Erik Svendsens datter Kirstine.
1727 20/7 Christopher Koks kone i Nebbelunde bar Hans Erichsens barn Maren til dåben.
1727 5/10 Hendes mand Christopher Koks er med til Gabriel Berentsens datters dåb i Nebbelunde.
1727 14/12 Christopher Koks kone er med til dåben af Jens Knudsens søn i Nebbelunde.
1728 11/7 Christopher Koks datter og Inger Zachariasen var faddere ved Hans Nielsens søns dåb i Nebbelunde. (Jørgen Tommesen var også med)
1729 16/3 Christopher Kok, Lisbeth Christophersen (En datter?) og Ellen Katrine Christoffersen (En datter?) er fadderer til Hans Erichsens datter i Nebbelunde.
1730 3/12 Chistoffer kok er formynder for sin bror Christian Kok(kis)i Sæddinges barn som døde i Nebbelunde.

1731

18/3 Christopher Koks kone Inger var til dåben af Jens Knudsens søn Wilhelm i Nebbelunde. Med var også hendes senere mand Hans Ærebo.
1732 27/1 Christopher Koks kone er fadder for Hans Erichsens søn i Nebbelunde. Med var også Hans Ærebo og Lisbeth Christoffersen.
1732 23/11 Christopher Koks kone bar barnet hos Hans Nielsens dåb af Maren i Nebbelunde. Hans Ærebo og Jørgen Tommesen var med.
1734 29/8 Christopher koks kone til dåb for Erich Svendsk's søn Erich i Nebbelunde.

1735

27/3 Christopher Kok får datteren Anne og en Peder Zachariasens' kone Sidsel bær barnet. Med er også Erich Svendsks kone og Hans Sjællands kone. (Anne dør som spæd)
1735 20/11 Christopher koks kone Inger Zachariasen er til Hans Erichsens datter Bodils dåb. Lisbeth Christoffersen ( evt. datter) bar barnet.
1735 20/11 Christopher Kok var fadder for Niels Jørgensens datter i Nebbelunde. Lisbethe Christoffersens mand Jørgen Marcussen var også med.
1735 4/12 Christopher koks kone Inger er til barnedåb for Friederich Jensens datter Bodil. (1 mrd. senere bliver hendes egen formodet datter Anne trolovet med enkemand Friederich Jensen) Jørgen Marcussens hustrue Lisbeth Christensdatter bar barnet.
1736 ca. starten af Juni- sønnen Zacharias bliver lavet med Christoffer
1736 ca. juni - dør hendes mand Christoffer Kok ???
1736 2/7 Hendes Søn Jørgen Christoffersen Kok er fadder for Hans Nielsens tvillinger i Nebbelunde. Detteren Maren Christoffersen bar barnet. Med er også Ingers kommende mand Hans Ærebo.
 

Gift 2. gang med Hans Ærebo

1736 10/7 Hun bliver trolovet med Hans Ærebo.
1736 11/11 Hun bliver gift med Hans ærebo.
1737 5/3 Hans Ærebos 'pap' søn Zacharias Christophersen bliver begravet i Nebbelunde. (Hendes søn med Christoffer)
1737 3/4 Hans Ærebo får en datter Bodil
1737 7/4 Var Hans ®reboes Kone 'Birthe N' ?? til dåb???
1737 14/7 Hans Ærebos kone Inger Zachariasen er med til dåben af Svend Pedersen Smeds søn Hans i Nebbelunde. Med er også hendes formodede søn Jørgen Kok af tidligere ægteskab og Erich Svendsker.
1737 6/11 Hendes formodede søn Jørgen kok er til dåb for Niels Jørgensens søn Jens i Nebbelunde. Han tjener da hos hans mors nye mand Hans Ærebo.
1738 28/1 Hendes mand Hans Jørgensen Ærebo dør i Nebbelunde.
1738 29/6 Salig Hans Ærebos enke Inger Zachariasen er til dåb af Peder Ærebos søn Jørgen. Med var også hendes formodede datter Lisbet i Nebbelunde.
 

Gift 3. gang med Niels Erichsen

1739

25/7 Inger Zachariasdatter bliver torlovet med Niels Erichsen.

1739 27/11 Inger Zachariasdatter bliver gift med Niels Erichsen i Nebbelunde.
1740 Hendes søn Jørgen Kok tjener nu i præstegården. + i 1741
1740 3/1 Var Niels Erichsen Huustrue Inger ZachariasDaatter til dåb aaf Christen Michelsens datter.
1740 25/9 var Niels Erichsens Huustrue Inger Zacharias Dattertil dåb for Gabriel Povlsen møller i Nebbelundes søn Berendt.
1741 26/12 var Hans ®reboes Datter Inger HansDaatter til dåb for S¿fvren J¿rgensens datter Birthe.
1743 Datteren Maren Christoffersen bliver konfirmeret i Nebbelunde.
1744 16/8 Niels Erichsens Huustrue Inger Zachariasen er til dåb for Hans Nielsenes søn Niels i Nebbelunde.
1747 3/9 Niels Erichsens Kone Inger var med til dåben af Gabriel M¿lleres søn i Nebbelunde.
1748 12/7 Blev niels Erichsens papdatter Anne begravet
1748 18/8 var Niels Erichsens Huustrue Inger Zacharias Daatter til dåb for Gabriel Berentzens datter Karen.
1748 20/10 Niels Erichsens papdatter Maren Christophers Daatter er til dåb for Olle Kieldsens søn Erich.
1749 9/7 bar Niels Erichsens Huustrue Inger Zacharias Daatter barnet til dåben for Rasmus Rubechs datter Wiveche.
1750 28/6 Niels Erichsens Kone Inger Zacharias Datter bar barnet til Peder Ærebos dåb af datteren Bodil Katrine.
1761 9/5 Hun dør som 66 årig og er da gift med Niels Erichsen i Nebbelunde.

 

Andet:

*Rasmus Christoffersen var til dåber i 1726 og 27. Hans kone Margrethe Sørensdatt. blev begravet 13/6-1731 og selv døde han 23/6-1732. Han boede i Bjernæsse.

** Anne var til dåb i 1726. Den 16/11-1729 bliver en Anne Christoffersen gift med enkemand Tyge Jacobsen fra Sædinge. Den 11/1-1736 Blev en Anne Christoffersen trolovet med enkemand Friederich Jensen i Nebbelunde De blev gift d. 8/4-1736. Den 4/6-1748 Trolover Anne sig efter Friederichs død med Peder Jørgensen fra Øster Skørringe. i 1750 forlover Peder sig igen og hun må da være død.

*** Lisbeth Christoffersen blev trolovet d. 5/8-1731 med Jørgen Marchussen og de blev gift den 11/11-1731 i Nebbelunde. Hun var til dåber i 1727 og 29. Hun døde 9/4-1748.

**** Ellen Katrine blev trolovet den 4/3-1733 med Olle Jensen og de blev gift den 1/11 i Nebbelunde samme år.

*****Maren blev gift med Laurits Madsen den 4/6-1752 (og evt. senere Jørgen Hansen før 1755) Hun døde 19/3-1759 (32 år gammel). Hun var fadder ved barnedåber i 1744 og 53. Hun blev konfirmeret i 1743

******Anne Katrine er konfirmeret i 1746. I 1753 er en Anne Katrine Koch gift med Jørgen Smed i Bursø og Hans Christoffersen er med til en dåb. i 1756 er hun gift med Peder smed og en Matz Wolsing er med.

 

Nebbelunde kirkebog:

1759 Dom: 12 p: Trinitatis = 2 September Bapt: Blev Christopher Hansen i Nebbelunde En S¿n D¿bt Kaldet: HANS, Karen Sacharisdatter tienende i Pr¾stegaarden bar Barnet. Fadderne vare: Hans Smid tienende i Pr¾stegaarden, Peder Olsen sammesteds, Rasmus Krog og J¿rgen Nielsens Hustru, alle af Nebbelunde.