4. generation (8.)

Jørgen Kristian Koch


Navn: Jørgen Kristian Koch
Født: 18/9-1887
Fødested: Karlstrup, Tune Herred.
Forældre: Kældersvend/ bødker Hans Jørgen Jørgensen Kok (16) og Petrine Pedersen fra Hjørring (17).
Døbt: 13/11-1887 i Karlstrup Kirke
Søskende: 14/7-1891 Valdemar Koch (4 år yngre lillebror)
Konfirmeret: 6/10 - 1901 i Krønge Kirke
Han fik sin skudsmålsbog den 10/10 - 1901 fra Fuglse præstegård.
Gift:

Med Ida Marie Iversen d. 16/6-1911 i Errindlev kirke som 24 årig. (De holdt sølvbryllup i 1936)

Børn:
1912 - 15/4 Kaj Ejler Koch - døde d 9/2-1913 - 9 mrd. gammel. Ikke dansk indfødsret??
1913-30/12 Kaj Ejler Koch
1915-10/11 Gunnar Johannes Koch *
De boede: Opvokset i Havebyen mellem Holeby og Hillestolpe, men
Boede som voksen ved gadekæret i Errindlev (matr. 66d - Rødbyvej 9, i Errindlev) hvor han havde sadelmagerværksted og hun butik.
Stilling: Sadelmager og brandmand**
Død: 28/4-1945 (Lige inden krigen sluttede) Begravet den 3/5-1945 på Errindlev nye kirkegård. (I år 2002 fandtes graven endnu). Han blev 58 år.

Tidslinie:
1887: Fødes i Karlstrup på Sjælland
1890: Flytte til Holeby som 2 1/2 årig.
1901: Vokser op i havebyen mellem Holeby og Hillestolpe m. bror og forældre. (I Fuglse sogn og herred)
1901: 6/10 Konfirmeret i Krønge kirke
1905: Får ifølge lov af 1905 lov til at føre navnet Kok efter Jørgensen.
 

I saddelmagerlære i Holeby
1906: Er flyttet hjemmefra (19 år) !?
1907: 17/9 Jørgen er saddelmagersvend hos saddelmager Johansen i Holeby jvf. fødselsdagskort fra Anna i Rødby. På forsiden er et ungt par hvorpå hans initialer er samt en ulæselig tekst på pigen. Er det en hentydning til at han er nyforelsket i Ida??
ca.? Kort fra Frederik Nielsen i Hjørring (morbror). Han er da saddelmagersvend hos H. Johansen i Holeby.
ca. ? Julen 1907, 8 el. 9. Jørgen giver gave og julekort til Ida fra hendes 'hengivne ven'. Kortet forestiller Holeby gymnastikforening.
 

I hæren i Kbh.

1908: ca. fotograferet i uniform i Kbh. Konstabel 1109, Tøjhus afd., Vildersgade Kaserne i København.(nr. 17? jvf. kasketter??).
1908: 3/4 Jørgen får kort fra Hansigne - Idas søster ang. om de skal ses næste aften. Hun tjener i København.
1908: Han får kort fra Hansigne om at de skal ses.
1908?: 26/7 eller 22/1 1909 Kort fra Hansigne om at de skal ses.
1908: 7/9 Kort fra Axel Thidemann som også er i hæren. De skulle have ses. Axel har skrevet til Hansigne og Jørgen skal hilse Ida.
1908: 21/9 Fødselsdags kort fra hans lillebror Valdemar.
1908: 4/10 Kort fra vennen Axel Thidemann der er soldat ved Holbæk. Axel er Idas gamle nabo.
1908: 24/10 Kort fra Agnes i Tåstrup som spørger om han kommer. Hun har lige fået foto af ham og hans kæreste Ida og hun skal hilse fra Ida.
1908: 27/11 Kort fra Axel der formentlig er i Errindlev.
1909:

12/2 eller 22/2 Kort fra Hansigne ang. om de skal ses.

1909: 9/4 Kort fra en soldater kammerat nr. 1111 - Maskinmester C. kromann Christensen som er i Rottadam og skal til Afrika.
1909: 24/5 Aksel skriver kort fra Errindlev og hilser fra Ida. Han spørger om Jørgen skal til Jylland i Pinsen og nævner at Forsvarsbrødrene først har udflugt i Juli.
1909: 4/6 Kort fra Hansine som er hos sin kusine - hvem? De har lige haft gæster - hvem? Hun beder Jørgen komme så de kan gå at spadsere.
 


Tilbage i Holeby

1909:ca.

24/8 Kort fra Anna ang. skovtur m. (familien), bl.a. Anna, Elna og Valdemar. Jørgen er saddelmager og bor hos forældrene i Arbejderbyen i Holeby. Anna hilser (Thidemann) og Elna hilser Petrine Koch.

ca. ? Kort fra Hertha i Ålborg efter at hans "kusine" Hertha fra Ålborg har været på besøg. Han bor da hjemme hos sin far og mor. Han skal hilse Thidemann og Ida.
1909: 30/8 Kort fra Hansigne som er ude at tjene på en Herregård (Lungholm?) Jørgen er da saddelmagersvend hos Johansen i Holeby.
1909: 17/9 Er sadelmager i Holeby? jvf. fødselsdagskort fra Ida og et fra Hansine.
ca. ? Kort fra hans gamle ven P. Frederiksen, Frederiksundsvej 64. Jørgen er saddelmager i Holeby og P. Frederiksen beder ham lave nogle rammer til ham.
 

I Nakskov i lære som tappeserer

1909: 30/11 Jørgen er i Nakskov og skriver lykønsknings kort til en fru Martha Lauersen som formentlig aldrig bliver sendt. Hun skal hilse Carl og hendes mand.
ca.1910 20/1 Kort fra en Hansigne Petersen?? som skulle have været henne og besøge ham men ikke kom.
1910: 4/2 Hansigne tjener på Lungholm og Ida er syersek og bor hjemme.
1910: 17/3 Kort fra (Ida?) der har været i Rødby og kan hilse fra Hansigne. Hun håber Jørgen kommer på søndag.
1910: 20/5 Anna (i Rødby?) sender kort til Jørgen i Nakskov, Jensens Pensionat i Tilegade. Hun kommer og besøger ham sammen m. Elna på søndag. Anna beder også til at han må bede Ida besøge hende.
ca. ? ca. 23/? Kort fra en kammerat - K. Lauridsen som også er i tapassererlærer i Nakskov. Kammeraten er taget til Jylland og vil have at Jørgen skal sende hans ting da han starter som mester i Esbjerg. Deres mester hedder formentlig også Lauridsen. Jørgen bor Tilegade nr. 11.
ca. ? Jørgen skriver kort til sin bror maler Valdemar som er i København. Jørgen bor Tilegade 14 i Nakskov.
 

Flytter til Errindlev

1910 ? Jørgen flytter ind hos en saddelmager familie Hansen i saddelmager boligen i Errindlev.
1910 1/12 Jørgen skriver kort fra Errindlev til Hansigne som bor hos en oberst løjtnant Kofo Hansen på II Regiments kaserne på Amager. Jørgen kalder Hansigne for svigerinde til trods for han endnu ikke er gft med Ida, men de må da være forlovede. Kortet forestiller saddelmagerværkstedet i Errindlev udefra.
1911: ca. feb. Han bor i huset matr. 66d sammen med en familien Hansen som også er Saddelmagere. (Ida bor stadig hjemme)
 

Gift med Ida

1911: 16/6 Jørgen og Ida bliver gift i Errindlev kirke og bliver fotograferet i deres stue i Errindlev.
1911: 16/6 Jørgen og Ida får kort fra Charles Hansen og Kone - cykelsmeden i Thorslunde.
  De flytter sammen i huset matr. 66d i Errindlev ved gadekæret, hvor han overtager sadelmagerværkstedet og hun får en butik.
1911: 24/9 Hansigne er i københavn og er blevet fotograferet m. stor hat.
1912: 24/1 Jørgen får kort fra Valdemar om at Idas forældre gerne må komme med på fredag.
1912: 2/2 Hansigne er i København.
1912: 3/9 Jørgen får kort fra sin broder Valdemar som er i Leipzi og mangler penge.
1912 : 15/4 Deres første søn Ejler fødes og med til dåben er Idas søster Hansigne, og Jørgens bror Valdemar, samt en Hans Chr. Madsen i Errindlev og Anton M. Sørensen i Nielsstrup nord for Våbensted.
1912: 18/9 Kort fra familien christoffersen på Errindlev fælled (familie) i anledning af hans 25 års fødselsdag.
1913: 12/5 Jørgen er fadder for Idas fætter Svend Henry Larsen i Errindlev kirke.
1913: 4/2 Hertha er flyttet til Helsingør og sender fødselsdagskort til Ida. Hun spørger til den lille og siger at Anna snart besøger dem.
1913: 5/2 Ida har fødselsdag.
1913: 9/2- sønnen Ejler dør - 9 mrd. gammel, og begraves på Errindlev kirkegård.
1913: 22/7 En hr. Clausen og hustru i Grimpstrup v. Maribo har fået invitation til på søndag og vil gerne komme jvf. kort.
1913: 24/12 Jørgen får julekort fra hans ven Ejvind Lange og hustru.
1913: 30/12 Ejler Koch fødes, og med til dåben er både Idas og Jørgens forældre.
 

I hæren igen kort

1914: 9/9 Jørgen er i hæren igen formentlig i forbindelse med 1. verdenskrig. (Han kommer dog vist ikke ud) og bor på soldaterhjem i Holbæk efter at have være i Korsør. Han sender kort til Ida.
 

Tilbage i Errindlev

1914: 24 - 30/12 Jule kort fra familien Holm i Adelgade 111 i København, samt fødselsdags hilsen til Ejler.
1915: 26/9 Jørgen er fadder for Idas kusine Maries uægte barn Gunnar.
1915: 10/11 Gunner fødes og døbes i Errindlev kirke. Med var Jørgens far og mor, samt Jens Christoffersen og hustru på Errindlev fælled (Idas grankusine?).
1915: 23/12 Julekort fra familien Laursen i København samt et tillykke med sønnen.
1917: 6/9 Alfreds bror og hans kone skriver julekort til Ida og Jørgen fra ''den anden side' (Jylland?). Kortet er skrevet bag på et foto af dem selv, og de beder dem give et foto videre til Hansine og Alfed.
1936: Bor fortsat ved Errindlev gadekær og holder her Sølvbryllup.
1945:

Jørgen dør og begraves i Errindlev

 

Andet:

* Sønnen Gunnar blev gift med Agnete og de fik Anne Grethe/ Jens Jørgen. Gunner var gartner og Nete skolelærer. Anne Grethe er lærer i Nakskov og Jens Jørgen revisor i Juelsminde.

** Jørgen var brandmand og havde ansvar for sprøjten og sprøjtehuset som stod lige uden for deres dør (står i dag på lollands frilandsmusenum). Han fik tilnavnet 'Kok kludesko' fordi han, når der var brand, måtte forlade hjemmet som han gik og stod og derfor nogle gange kom i kludesko. Hvorvidt brandmandsjobbet var tvungen eller frivilligt vides ikke, men der fandtes både en Errindlev og en Lundehøje kreds. De havde stiger og brandhager til stråtagene og Jørgen havde en hjelm.

Som ung var han med en gymnastik forening. Der findes et foto af ham og en anden i gymnastiktøj med initialerne H. G. F på maven. Formentlig Holeby Gymnastik forening. Endvidere findes der et postkort fra ham til Ida med både drenge og piger fra samme forening. De bærer alle skjold og 'kårer' samt skråbånd.

Han var efter sigende en åben og charmerende mand.