Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 


Errindlev nye skole

Den gamle rytterskole var formentlig blevet for lille, så omkring 1878 valgte man at bygge en ny på den anden side af kirken, ikke langt fra møllen. Den blev opført af murer Hans Peder Jensen og lære Carl Christian Due der tidligere havde undervist på den gamle rytterskole fortsatte her som lærer.

L. Hansen skriver i 'Minder fra Errindlevs opblomstring 1889-1934': Due havde fire malkekøer, endvidere en sort hest og en stor gedebuk der trak godt sammen. Kaj Due kørte de fleste roer med dette sjældre køretøj.'


C.C. Due var lærer frem til sommeren 1897 hvor han døde som 49 årig. Den nye lærer hed Hans Jørgen Jørgensen Væver og kom fra Slemminge og han var glad for havekunst. L. Hansen beskriver det således: 'Nogen tid efter blev skolehaven udvidet. Lærer Due, der døde pludselig, efterfulgtes af lærer H. J. J. Væver, der lagde den nye have an og plantede træer, hvorefter det blev den smukkeste have i Errindlev, men der manglede et springvand.

Ovenstående foto er af den gamle hovedskole og den smukke have.

Beslutningen om at bygge en forskole blev taget d. 9/6-1903 og den 28/5-1904 forelå der 5 tilbud på opførslen af både Errindlev og Sjælstofte forskoler. Det dyreste tilbud lød på 7.600 kr og det billigste på 4.000 kr. Samtidig kom der til begge skoler i alt 21 ansøgninger til stillingen som lærerinde.

Den 10/5-1906 var skolerne færdigudbyggede, og de havde begge et klasseværelse og en bolig til læreren eller lærerinden. Den første lærerinde der blev ansat var frøken Jenny Jensen, hvis fader var portør i Løgstør. I folketællingen for 1906 kan man se at frk. Jensen boede sammen med organistinden Mine Larsen, og at på samme matrikelnummer (2a.) boede også lærer H. J. Væver og hans store familie.

I Errindlev forskole (se foto ovenfor) gik eleverne fra 1. - 3. klasse. Derefter flyttede de over i bygningen på tværs af gården, som var den gamle hovedskole med elever fra 4. - 7. klasse.

Et sted mellem 1907 og 1911, stoppede frk. J. Jensen, derefter kom forskolelærerinde Frk. Sørine Hansen til (formentlig ovenstående foto). Hun lærte eleverne at læse og skrive, og førstelæreren Jørgen Væver var der også fortsat. Både Sørine og Hans Jørgen Væver var lærere på skolen op gennem tyverne og formentlig længere endnu.

Hovedskolen som den så ud i 2003. I dag er den privatbolig.


Forskolen som den så ud i 2003.