Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 


Smeden og rejsestalden

Der var flere smede i Errindlev men grunden matr. 66a ved Errindlev gadekær har med sikkerhed været smedegrund siden 1855 og formentlig også før. Ovenfor ses de gamle bygninger med smedien til venstre og rejsestalden til højre.

I rejsestalden var der plads til 10 heste og den var beregnet til folks heste når de kom og handlede, eller f.eks. skulle til bal i forsamlingshuset. Her kunne hestene hvile sig og få vand og mad, og rejsestalden stod op til omkring 1940érnen. Da sprøjtehuset kom på museum kom sprøjten til at stå i rejsestalden i en periode.


Smed Ole og hans børn

I sin fortælling 'Minder fra Errindlevs opblomstring 1889-1934' fortæller L. Hansen følgende: 'Der var ingen vej omkring (gadekæret) dengang og folk som skulle til smedien måtte køre ind ved Nørdrups skel og følge dette skel op til smedien. Lige op til smedien lå stald og stuehus. Her var to halvdøre til hver af disse lejligheder og den øverste halvdør stod gerne åben. Der hvor det lå er nu store æbletræer. Smeden hed Ole og hans søn P. Olsen. Han lavede de første fjedervogne og når vi kom ud og køre sad vi som på nåle. Det lod jo som om den ville synke sammen.'

Man møder bysmed Ole Rasmussen og hans kone Kirsten, samt deres mange børn for første gang i folketællingen 1840. Børnene hed Jens, Rasmus, Bodil, Jørgen, Hans, Karen Kristine og Peder. Både Jens, Rasmus, Hans og Peder kom i smedelære mens Jørgen blev uddannet skrædder og søsteren Karen Kirstine som sypige. I 1870 bor forældrene ikke længere i huset (måske er de døde) men i stedet er det Peder der har overtaget smedien og huset. Han bor sammen med Jørgen og Karen Kirstine samt en tjenestepige.

Den gamle smedie. Udenfor ses en stor bunke hestesko og ringe til vognhjul.


Smed Berner

Mellem 1870 og 1880 ser det ud til at familien Olsen ikke længere er i byen og en kort stund hedder smeden Peder Hansen. Derefter er det familien Berner vi støder på. Det er formentlig matr. 66a. som de bor på i folketællingen 1890, men det er først i 1901 at vi ser et sikkert matrikkelnummer i folketællingen.

Smed Peder Christian Frederik Berner var gift med Louise og de fik formentlig kun de fire piger Kirstine, Thora, Flora og Julie og måtte således have smedelærlinger både udefra og fra andre sider af familien. Den 26. Januar 1906 dør Peder Berner 51 år gammel og et sted mellem 1906 og 1911 er der en ny familie der overtager huset.


Smed Hans Rasmussen

Den næste der overtager huset og smedien er Hans P. Rasmussen og hans kone Karoline. De fik kun børnene Charles og Helga så naturligvis blev Charles også uddannet smed. Det blev således også Charles der overtog smedien efter sin far og da han blev gift med Andrea Rasmussen omkring 1930/31 besluttede de at rive det gamle hus ned og bygge et nyt. Charles og Andrea fik ingen børn, og ca. i april 1958 døde han som 61 årig af hjerteproblemer.

Det nye hus som Charles byggede. Samtidig blev der også bygget en ny smedie.

 

Foto fra ca. 1950 med den nye smedie i baggrunden og et godt mudret gadekær.

 

Den nye smedie og huset som det så ud ca. 2003.

 

Den nuværende smed er Leif Carlsen, som blev udlært i 1949. Han overtog smedien 1. oktober 1957 fra Charles. På det tidpunkt lavede de bl.a. vognhjul og hestesko og Leif overtog sammen med sin kone privaten i sommeren 1961 efter at enken var fraflyttet.

Her ses Leif i smedien som stadig fungerer den dag i dag (2004).

 

 

 

 

 

 

 

Se info om alle smede i Errindlev...

Matr. 66a.