Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
     
    Historien om Jens og Lene
     
 

Fakta & referencer:

Jens Iversen (18):

Faktablad
Dåb, Konf., død
Skudsmålsbog

 

Helene Hansdatter(19):

Faktablad
Dåb, konf., død
Skudsmålsbog


Bryllup & folketællinger

 
 

  Ude og tjene

Jens Iversen var en flot ung fyr fra Errindlev, der som de fleste andre, skulle ud og tjene lige efter skolen. Den 26 oktober 1870 blev han som 14 årig konfirmeret i Errindlev kirke, og allerede en uge efter fik han plads hos gårdmand Christen Hansen i Errindlev. Det skulle vise sig at blive et epokegørende sted for ham, for han blev hos Christen i hele 15 år (dog med pauser). Men det var nu ikke det eneste epokegørende ved netop den plads.

Helene kommer til

Efter to et halvt år ankom en ung pige, Helene Rebekka Hansdatter til Errindlev. Hun var oprindeligt vokset op i byen men da hun var lille var familien flyttet til nabobyen Taagerup. Nu var hun vendt tilbage for at få arbejde og den 1/11 - 1873 startede hun også hos Christen Hansen. Jens og Helene var nøjagtig lige gamle og det var her at de mødte hinanden i 1873 da de var kun 17 år.

 

 

En ny plads

Helene blev på gården i hele 9 år, men den 1. november 1882 fik hun en ny plads. Det var som stuepige hos en F. Wichmann på Frederiksminde i Fuglse (matr. nr. 1a), hvor hun fik 50 kr. halvårligt. De næste to og ethalvt år må Jens og Helen have holdt kontakten og de har formentligt været kærester. Det er i hvert fald en række hurtige begivenheder der dernæst finder sted.

Bryllup og dødsfald

I foråret 1885 var Helenes far gået hen og blevet syg, men dette var formentlig ikke årsagen til at hun stoppede hos F. Wichmann. For netop samme dag (den 1. maj) stoppede også Jens hos Christen efter 15 års tro tjeneste. Helens forældre var i mellemtiden flyttet fra Taagerup til et hus i Lundehøje (matr. 34) øst for Errindlev, og det er formentlig her at både Jens og Lene tog hen.

Kun 15 dage senere sker det triste at Helenes far dør af lungebetændelse i en alder af 59 år. Men han når lige netop at komme med til Jens Iversen og Helene Rebekka Hansdatters bryllup i Errindlev kirke. De var da begge 29 år.

 

 


Huset i Egelund

 

Kort over EgelundHuset i Egelund

Det nygifte ægtepar flyttede i løbet af de næste par år ind i et lille stråtækt bondehus i Egelund, øst for Errindlev, på Kærstrupvej 10 (Matr. 11E). Måske var huset oprindeligt bygget af Jenses far eller måske købte de det eller byggede det selv. Til huset var bygget et værksted/ stald og i den vinkel de dannede lå en lille have. Foran huset løb en lille å og en bro førte over til hoveddøren i midten af huset.

Selv på sine gamle år var Jens en flot rank mand.

Deres venner i Egelund

Selve Egelund var ikke andet end et gadekryds med en række huse og et par enkelte gårde. Dog havde de en lokal smed og hans kone Elna, som formentlig var nogen af deres personlige venner. I Egelund boede Helenes søsters søn Edward og hans kone Asta kun nogle få huse fra dem.

Aktien i forsamlingshuset

Den 19/12-1886 købte Helene en aktie i "Errindlev Gymnastik og foredragsbygningen", eller det vi i dag kender som forsamlingshuset. Det oprindelig er dog i mellemtiden brændt og et nyt er opført et andet sted i byen.

Aktie var nr. 200 og den kostede 5 kr. hvilket har været noget der svarede til en lille månedsløn. Hvorfor det var Helene og ikke Jens der købte aktien kan måske forklares med at Jens i en periode har været i militæret i København. Et gammelt foto bevidner om dette, det ville også forklare hvorfor de først får børn tre år efter at de er blevet gift.

De to døtre

Den 5. februar 1888 fødte Helene sin første datter Ida Marie, og ved folketællingen i 1890 bor også en plejedatter Agnes Hedevig Hansdatter på 13 år hos dem. Hvem præcist denne plejedatter er vides ikke.

1890 er også året hvor Helene fødte sin anden datter Hansine Dorthea og de to piger voksede op i huset i Egelund. Jens arbejdede primært som arbejdsmand/ daglejer og var bl.a. skovarbejder på godset Bremersvold ikke langt fra hvor de boede.

 

 

 

 

 

Guldbrylluppet i 1835

Jens og Helene, eller Lene som hun blev kaldt blandt venner og naboer, levede et lang og lykkeligt liv. I 1835 boede de stadig i huset i Egelund og fejrede her som 79 årige deres guldbryllup med hele familien.


Jens og Lenes guldbryllup i 1935.

Forrest fra venstre ses: Jens, Helene, Ida, Hansine. Bagerst fra venstre: Alfred Holm (Hansines mand), Ejler Koch (Idas søn), Jørgen Chr. Koch (Idas mand), Gunner Koch (Idas søn).

De sidste år

Efter guldbrylluppet får de svært ved at klare sig selv, og de flytter d. 4/5 - 1936 ind hos deres datter Ida og hendes mand Jørgen i Errindlev by. Deres eget hus forærede de væk til en fattig familie.

Jens går dårligt og må gå med to stokke og Lene er blevet tunghør og må gå med et stort høreapparat med batterier på brystet.

Det var Jens der døde først (han blev i hvert fald 85 år eller mere), og efter hans død kommer Lene på Errindlev plejehjem.

I dag er huset revet ned og ovenpå ligger et gasbeton hus på det gamle fundament. Dog har det gamle værksted overlevet og ses her bag det nuværende hus.

   Resterne af baghuset som det ser ud i dag.